Om oss

Om oss

Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor, og det nest største i LO.

Vi i Avdeling 1 er en samleavdeling og vi organiserer medlemmer, hovedsakelig i Oslo og Akershus, blant annet innenfor bilbransjen, naturbruk, asfalt- og veivedlikehold, Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), arbeidsmarkedsbedrifter, Norsk Folkemuseum, gullsmeder og tannteknikere. Vi organiserer også medlemmene innenfor Byggfagene og i Byggeindustrien på Romerike og i Follo.

Er du i tvil om hvor du skal være medlem er det bare å ringe oss. 

Vi har kontorer i Nannestadgata 2B i Lillestrøm og er til daglig bemannet med leder, kontormedarbeider og organisasjonssekretærer. Vi kan tilby rådgivning, veiledning og hjelp både på telefon/internett og ved besøk i bedriftene. Vi tar også imot besøk i våre egne lokaler.

Vi arrangerer kurs og opplæring for tillitsvalgte. Vi arrangerer også andre aktiviteter, som konferanser med aktuelle temaer. Slike temaer kan være lønnsoppgjør, en spesifikk bransje eller utfordringer som våre medlemmer og tillitsvalgte møter i hverdagen.

Vi er ofte med på medlemsmøter og årsmøter på våre medlemsbedrifter, og holder også en del informasjonsmøter for nye medlemmer og de som vurderer medlemskap.