Kategorier
Nyheter

Årsmøte 28. mars 2022

Vi varsler om at årsmøtet i Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus avholdes den
28.03.2022 i Folkets Hus Lillestrøm kl. 17.30


Forslag til årsmøtet må være avdelingen i hende før den 7. mars 2022, da de skal
behandles av styret i forkant av årsmøtet.
Forslag sendes til avd001@fellesforbundet.org

Forslag til valgkomitéen må også være mottatt før den 7. mars 2022.
Valgkomitéen består av Sindre Drangberg fra Møller Bil Vest og Jan Henki Undbekken fra
Normeka AS.
Forslag til valgkomitéen sendes til en av valgkomitéens medlemmer på e-post:
drangber@online.no eller undbekken60@hotmail.com.

Styret i Fellesforbundet Avdeling 1
v/ styreleder Magne Glimdal