Kategorier
Nyheter

Tariffkonferanse for bilbransjen

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer
til tariffkonferanse for bilbransjen.
konferansen vil foregå på kvelden, den 18. september 2023
fra klokka 17.00 til 20.00
Konferansested er fagforeningens lokaler, Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm.

Målet med denne konferansen er å utarbeide forslagene til neste års tariffoppgjør for biloverenskomsten

Påmelding gjøres ved å trykke HER

Det blir servert noe lett å spise på, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.
Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter blir dekket.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Oskar Lindøe på tlf. 959 68 773

Kategorier
Nyheter

Medlemsmøte om tariffoppgjøret

Det innkalles til Medlemsmøte i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38,
2000 Lillestrøm,

Torsdag den 28.09.2023, klokka 17.00.

Arbeidet i forbindelse med tariffoppgjøret 2024 starter sommeren/ høsten 2023 og vi avholder et medlemsmøte hvor alle innkomne forslag skal behandles og godkjennes, før de sendes videre til Fellesforbundet.

Alle forslag må sendes på e-post til forslag@avdeling1.no eller i posten til Fellesforbundet Avdeling 1, Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm innen forslagsfristen, mandag den 11.09.2023.

Dagorden:

1.         Åpning/ konstituering

2.         Behandling og godkjenning av tarifforslag til tariffoppgjøret 2024.

3.         Informasjon fra Avdelingen.

 • Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.

Det serveres en varmrett fra klokka 16.30.

Kategorier
Nyheter

Medlemsmøte om Landsmøte

Det innkalles til medlemsmøte i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

Tirsdag den 29.08.2023 klokka 17:00

Dagsorden:

1: Åpning/konstituering

– Det vil komme en fra forbundsledelsen for å informere om aktuelle saker.

2: Landsmøte dagsorden

3: gjennomgang av avdelingens landsmøteforslag, etter behandling i representantskapet.

4: Valg av Landsmøtedelegater.

5: Informasjon fra sluttførte prosjekter.

– Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.

– Frist for å foreslå landsmøtedelegater er 16.08.2023

-Det serveres en varmrett fra klokka 16:30

Kategorier
Nyheter

Sakspapirer til årsmøte

Vi håper alle er klare for et spennende årsmøte den 20. April.

Her kommer Årsberetning og regnskap

Kategorier
Nyheter

Årsmøte

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 20. april 2023 klokka 17:30

I Folkes Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

DAGSORDEN:

1) ÅPNING
2) KONSTITUERING
3) BERETNING 2022
4) REGNSKAP 2022
5) BEVILGNINGER
6) FORSLAG
7) VEDTEKTSENDRING
8) VALG

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INNE FØR 27.3.2023
avd001@fellesforbundet.org

Hilsen
Avdelingsstyret

Kategorier
Nyheter

Konferanse for forberedelser til Fellesforbundets Landsmøte 2023

Sammen med flere av avdelingene i Region Øst inviterer Avdeling 1 til et arbeidsverksted hvor vi gjennomgår hvilke temaer landsmøtet 2023 skal gjennom.

Vi lager deretter forslag til de ulike temaene som de ulike avdelingene så sender inn.
Politiske uttalelser, vedtekter, bevilgninger osv.

Konferansen arrangeres Mandag 20 februar fra kl. 10.00 – 15.00
i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Landsmøtet starter den 20. oktober og i god tid før dette skal vi ha laget og sendt inn forslag til Fellesforbundet.
– Fristen fra avdelingene til forbundet er 20. april.
– Fristen fra klubbene til vår avdeling er den 22. februar
– Dette skal så behandles i styremøtet den 1. mars og deretter på medlemsmøtet den 16. mars.

Vi ber om at de som ønsker å delta på Landsmøteforberedelsene melder seg på ved å trykke HER så bestiller vi lunsj til alle sammen.

Medlemmer av Avdeling 1 får dekket tapt arbeidsfortjeneste av oss.

Kategorier
Nyheter

Valgkomiteen trenger forslag

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid med å sette sammen et nytt styre som skal velges på avdelingens årsmøte den 20. april.

De ønsker seg derfor innspill til gode kandidater som har lyst til å være med på å forme avdelingens politikk det neste året.

Forslag til kandidater kan sendes til valg@avdeling1.no

Følgende verv skal velges på dette årsmøtet:

 • – Leder
 • – Sekretær
 • – 2. Styremedlem
 • – 4. Styremedlem
 • – 6. Styremedlem
 • – Minst 3 varamedlemmer
 • – 3 personer til en kontrollkomite
Kategorier
Nyheter

Innkalling til konferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid»

Det kalles med dette inn til oppstartkonferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid».

Tid: Mandag 16. januar 2023 klokka 10.00 – 14.00
Sted: Sørmarka

Forbundssekretær Per Skau informerer om prosjektet, og svarer på spørsmål.
Det blir servert rundstykker under konferansen.

Møtets formål:
Innholdet i konferansene blir lovendringene som kommer på retten til heltid og de nye reglene for innleie, samt hvordan forbundet vil jobbe med skolering av tillitsvalgte lokalt.

Målgruppe:
• ansatte og tillitsvalgte i Fellesforbundets lokalavdelinger
• egen administrasjon,
• kursveiledere
• klubbtillitsvalgte i større klubber

Dekning av lønn/fri for tillitsvalgte:
Det legges til grunn at ansatte og tillitsvalgte som er lønnet av avdelingen beholder sin lønn under konferansen. Det forutsettes at de klubbtillitsvalgte beholder sin lønn hos arbeidsgiver, da vi anser det som en del av tillitsvalgtes oppgave å delta på en slik konferanse. Tillitsvalgte fra bedriftene som ikke får permisjon med lønn, får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser.

Økonomiske forhold:
Fellesforbundet dekker utgiftene til møtelokale, servering (og reisekostnader).
Reisekostnadene for deltakerne dekkes etter billigste reisemåte, organiser samkjøring når dette er mulig.

For å få refundert reiseutlegg, fyller du ut en elektronisk reiseregning på nett når du kommer hjem fra konferansen. Reiseregningen vil normalt bli utbetalt deg ca. to uker etter konferanseavslutning.
Brukerstøtte reiseregning: Telefon 23 06 31 00, e-post: post@fellesforbundet.no

Påmeldingsskjemaet finner du HER og fristen er onsdag 11. januar 2023.

Kategorier
Nyheter

Torsdag den 1. desember, klokka 18.00, avholdes Avdelingens Halvårsmøte i Folkets Hus Lillestrøm.

Halvårsmøte

Torsdag den 1. desember

KL. 18.00

Folkets Hus Lillestrøm
Storgata 38
2000 Lillestrøm

Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Konstituering.
 3. Halvårsregnskap.
 4. Handlingsplan.
 5. Budsjett 2023.
 6. Supplering av valgkomité.
 7. Valg av representanter til LOs lokalavdelinger.
 8. Diverse informasjon fra Avdelingen.


Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.


Enkel servering før møtet.

Hilsen Avdelingsstyret.

Kategorier
Nyheter

1. mai

1. mai

Det nærmer seg 1. mai og programmet for markeringen i Oslo er klart:

Kl. 09.00:
Markering ved minnesmerket over klubbformann Rolf Wickstrøm og jurist Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll.
Tale av Magne Glimdal, leder av Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus.
Årvoll skoles musikkorps spiller.

Kl. 09.30:
Fellesforbundet i Oslo inviterer til gratis frokost i Oslo Kongressenter – Folkets Hus, Kulturinnslag.

Kl. 11.20:
Arrangementet starter på Youngstorget med taler og appeller.

Kl. 12.50:
Avmarsj.
Fellesforbundet stiller opp foran inngangen til Folkets Hus.
Kampen Janitsjar spiller for fagforeningene i Fellesforbundet.

Det vil også bli lokale arrangementer på Lillestrøm, Jessheim, Eidsvoll, Ski og Bærum. Program for dette kommer så fort det er klart.