Kategorier
Nyheter

Sakspapirer til årsmøte

Vi håper alle er klare for et spennende årsmøte den 20. April.

Her kommer Årsberetning og regnskap

Kategorier
Nyheter

Årsmøte

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 20. april 2023 klokka 17:30

I Folkes Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

DAGSORDEN:

1) ÅPNING
2) KONSTITUERING
3) BERETNING 2022
4) REGNSKAP 2022
5) BEVILGNINGER
6) FORSLAG
7) VEDTEKTSENDRING
8) VALG

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INNE FØR 27.3.2023
avd001@fellesforbundet.org

Hilsen
Avdelingsstyret

Kategorier
Nyheter

Konferanse for forberedelser til Fellesforbundets Landsmøte 2023

Sammen med flere av avdelingene i Region Øst inviterer Avdeling 1 til et arbeidsverksted hvor vi gjennomgår hvilke temaer landsmøtet 2023 skal gjennom.

Vi lager deretter forslag til de ulike temaene som de ulike avdelingene så sender inn.
Politiske uttalelser, vedtekter, bevilgninger osv.

Konferansen arrangeres Mandag 20 februar fra kl. 10.00 – 15.00
i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Landsmøtet starter den 20. oktober og i god tid før dette skal vi ha laget og sendt inn forslag til Fellesforbundet.
– Fristen fra avdelingene til forbundet er 20. april.
– Fristen fra klubbene til vår avdeling er den 22. februar
– Dette skal så behandles i styremøtet den 1. mars og deretter på medlemsmøtet den 16. mars.

Vi ber om at de som ønsker å delta på Landsmøteforberedelsene melder seg på ved å trykke HER så bestiller vi lunsj til alle sammen.

Medlemmer av Avdeling 1 får dekket tapt arbeidsfortjeneste av oss.

Kategorier
Nyheter

Valgkomiteen trenger forslag

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid med å sette sammen et nytt styre som skal velges på avdelingens årsmøte den 20. april.

De ønsker seg derfor innspill til gode kandidater som har lyst til å være med på å forme avdelingens politikk det neste året.

Forslag til kandidater kan sendes til valg@avdeling1.no

Følgende verv skal velges på dette årsmøtet:

 • – Leder
 • – Sekretær
 • – 2. Styremedlem
 • – 4. Styremedlem
 • – 6. Styremedlem
 • – Minst 3 varamedlemmer
 • – 3 personer til en kontrollkomite
Kategorier
Nyheter

Innkalling til konferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid»

Det kalles med dette inn til oppstartkonferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid».

Tid: Mandag 16. januar 2023 klokka 10.00 – 14.00
Sted: Sørmarka

Forbundssekretær Per Skau informerer om prosjektet, og svarer på spørsmål.
Det blir servert rundstykker under konferansen.

Møtets formål:
Innholdet i konferansene blir lovendringene som kommer på retten til heltid og de nye reglene for innleie, samt hvordan forbundet vil jobbe med skolering av tillitsvalgte lokalt.

Målgruppe:
• ansatte og tillitsvalgte i Fellesforbundets lokalavdelinger
• egen administrasjon,
• kursveiledere
• klubbtillitsvalgte i større klubber

Dekning av lønn/fri for tillitsvalgte:
Det legges til grunn at ansatte og tillitsvalgte som er lønnet av avdelingen beholder sin lønn under konferansen. Det forutsettes at de klubbtillitsvalgte beholder sin lønn hos arbeidsgiver, da vi anser det som en del av tillitsvalgtes oppgave å delta på en slik konferanse. Tillitsvalgte fra bedriftene som ikke får permisjon med lønn, får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser.

Økonomiske forhold:
Fellesforbundet dekker utgiftene til møtelokale, servering (og reisekostnader).
Reisekostnadene for deltakerne dekkes etter billigste reisemåte, organiser samkjøring når dette er mulig.

For å få refundert reiseutlegg, fyller du ut en elektronisk reiseregning på nett når du kommer hjem fra konferansen. Reiseregningen vil normalt bli utbetalt deg ca. to uker etter konferanseavslutning.
Brukerstøtte reiseregning: Telefon 23 06 31 00, e-post: post@fellesforbundet.no

Påmeldingsskjemaet finner du HER og fristen er onsdag 11. januar 2023.

Kategorier
Nyheter

Torsdag den 1. desember, klokka 18.00, avholdes Avdelingens Halvårsmøte i Folkets Hus Lillestrøm.

Halvårsmøte

Torsdag den 1. desember

KL. 18.00

Folkets Hus Lillestrøm
Storgata 38
2000 Lillestrøm

Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Konstituering.
 3. Halvårsregnskap.
 4. Handlingsplan.
 5. Budsjett 2023.
 6. Supplering av valgkomité.
 7. Valg av representanter til LOs lokalavdelinger.
 8. Diverse informasjon fra Avdelingen.


Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.


Enkel servering før møtet.

Hilsen Avdelingsstyret.

Kategorier
Nyheter

1. mai

1. mai

Det nærmer seg 1. mai og programmet for markeringen i Oslo er klart:

Kl. 09.00:
Markering ved minnesmerket over klubbformann Rolf Wickstrøm og jurist Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll.
Tale av Magne Glimdal, leder av Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus.
Årvoll skoles musikkorps spiller.

Kl. 09.30:
Fellesforbundet i Oslo inviterer til gratis frokost i Oslo Kongressenter – Folkets Hus, Kulturinnslag.

Kl. 11.20:
Arrangementet starter på Youngstorget med taler og appeller.

Kl. 12.50:
Avmarsj.
Fellesforbundet stiller opp foran inngangen til Folkets Hus.
Kampen Janitsjar spiller for fagforeningene i Fellesforbundet.

Det vil også bli lokale arrangementer på Lillestrøm, Jessheim, Eidsvoll, Ski og Bærum. Program for dette kommer så fort det er klart.

Kategorier
Nyheter

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp lavlønnskonkurransen – sikre faste ansettelser og økt produktivitet i byggebransjen!


Bakteppet for årets tariffoppgjør i byggebransjen er et arbeidsmarked som i lang tid har vært preget av lavlønnskonkurranse og hvor andelen faste ansatte i produksjonsbedriftene har sunket, samtidig som innleie fra bemanningsbyråer og bortsetting til underentreprenører med helt andre lønns- og arbeidsvilkår har økt kraftig. Nylig kom også FAFO-rapporten “Hvem er de lavtlønte?”, som viser at andelen lavtlønte (altså de som tjener under 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) har økt i senere tid, og at økningen av både andelen og antallet lavtlønte jobber har økt betraktelig innenfor byggebransjen.


Arbeidsgiverne har de siste oppgjørene hevdet at å heve minstelønna ytterligere vil føre til at vi sprenger ramma for oppgjøret, fordi det nå er så mange flere enn tidligere som går på minstelønn. Men hva er det egentlig de sier her? Arbeidsgiverne sier ikke annet enn det som slås fast i FAFO-rapporten, nemlig at lavlønnskonkurransen har nådd langt i byggebransjen, og de er ikke snauere enn at de bruker det som et argument mot å heve de lavest lønte i bransjen vår. Dette må avvises, og kan ikke være inngangen til årets oppgjør. Vi aksepterer ikke at store deler av bransjen blir hengende etter, minstelønna må følge etter og skal opp på 85% av gjengs lønn!


Det er ikke bare minstelønna som må heves om vi skal stoppe lavlønnskonkurransen i byggebransjen. Arbeidsgivernes mulighet til å “outsource” arbeidskrafta, enten til bemanningsbyråer eller til underentreprenører med betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår, utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv. Derfor må årets oppgjør få på plass seriøsitetsbestemmelser som faktisk endrer på den utviklingen vi har sett de siste 15 årene med færre egne ansatte og mer innleie og bortsetting. Vi krever at det ikke skal være adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå eller sette bort arbeid dersom det undergraver faste ansettelser i bedriften, og at innleie eller bortsetting skal skje til bedrifter med tariffavtale. Det kan ikke være sånn at tariffbedrifter skal kunne bidra til lønnsdumping ved å sette bort arbeid til dårligere vilkår i neste ledd.


Motvekten til lavlønnskonkurranse og lav produktivitet er akkordarbeid. Partenes eget produktivitetssystem som fremmer selvstendige fagarbeidere, riktig bemanning, kompetanse i alle ledd, og en rettferdig lønn. Vi ser en økende interesse for akkorden blant våre medlemmer, men samtidig er det merkelig at ikke arbeidsgiverne bidrar mer til det mest produktivitetsfremmende lønnssystemet vi har, særlig med tanke på det fallet i produktivitet vi har sett i byggebransjen siden starten av 2000-tallet. Akkordsystemet er partssammensatt og fungerer dersom begge parter investerer i det, og nå må arbeidsgiverne følge opp sin del av ansvaret.


Vi går også samla og godt forberedt inn i årets tariffoppgjør med rettferdige og nødvendige krav. Byggebransjen trenger en kursendring, og i denne må det organiserte arbeidslivet vise vei. For å få til denne endringen må vi ha gjennomslag i årets oppgjør, og det er vi beredt til å streike for!

Kategorier
Nyheter

Årsmøte 28. mars 2022

Årsmøte 28. mars 2022

Årsmøte 2022 vil bli avholdt 28. mars klokken 18.00.

Sted: Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.
En varmrett serveres fra klokken 17.00.
Sparebank 1 informerer om medlemsfordeler fra klokken 17.30.

Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte med temaene 1.mai og tariffoppgjøret.

Dagsorden for møte:

 1. Åpning.
 2. Konstituering.
 3. Beretning 2021.
 4. Regnskap 2021.
 5. Budsjett 2022.
 6. Handlingsplan 2022.
 7. Bevilgninger.
 8. Forslag.
 9. Vedtektsendringer
 10. Valg.
Kategorier
Nyheter

Støtte til humanitært arbeid i Ukraina

Støtte til humanitært arbeid i Ukraina

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever, på linje med en samlet internasjonal fagbevegelse og det internasjonale samfunn, en umiddelbar og betingelsesløs tilbaketrekking av de russiske styrkene fra Ukrainas jord. Uenigheter må løses med dialog og forhandling, ikke gjennom krigshandlinger.

Russland har satt freden og stabiliteten vi har oppnådd gjennom de siste 30 årene i Europa i fare. Russlands angrep på Ukraina truer nå sikkerheten i hele Europa.

Den humanitære situasjonen i Ukraina er nå særdeles alvorlig. Russlands krigshandlinger og rakettangrep forårsaker store tap av menneskeliv og store ødeleggelser. Mange byer er i ferd med å gå tomme for mat, medisiner og øvrige forsyninger. De humanitære og sivile lidelsene i Ukraina er enorme. Vi må forvente store flyktningestrømmer både internt i Ukraina og ut av Ukraina i tida framover.

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det de kan for å hjelpe ukrainske myndigheter med utstyr, humanitær bistand og finansiering.

Vi oppfordrer også våre fagforeningskamerater i alle land, til å stå sammen med oss for dialog, konfliktløsning og fredsbygging.

Det bor mange russere og ukrainere i Norge. Noen av dem jobber side om side i vårt land. Vi oppfordrer alle til å vise ro og solidaritet med hverandre.

Det er russiske myndigheter som må stilles til ansvar for krigen og krigsforbrytelsene i Ukraina, ikke det russiske folket som sådan.

Vi bevilger kr. 20.000.- til Caritas sitt humanitære arbeid.

Vedtatt på styremøte til Fellesforbundets Avdeling 1, Oslo – Akershus den 9.mars 2022.