Kategorier
Nyheter

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurs:

Ny som tillitsvalgt.

Kurset vil foregå over tre dager, den 25., 26. og 27. oktober 2022
fra klokka 09.00 til 15.00 alle dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltagerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, samt kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Fellesforbundets vedtekter, Hovedavtalen og de ulike Overenskomstene.

Det blir servert lunsj alle dager, så vi ber de som har allergier eller andre ting, om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.

Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter AOF´s satser.

Påmelding gjøres ved å sende en e-post til: avd001@fellesforbundet.org eller på telefon 23 06 18 90. Påmeldingsfristen er satt til 18.10.2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Bratberg på telefon 949 83 927,
eller Ronny Kristiansen på telefon 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

Kurs og Konferanser høsten 2022

Høsten er tid for kurs og konferanser og her finner du en oversikt over noen av de:

Konferanse Industrioverenskomsten: 1-2. september

Faglig Tillitsvalgt 1: 9-13. september

Bransjekonferanse VTA: 12-13. september

Biloverenskomsten, og Hovedavtalen med fokus på konsern: 20-21. september

AIB Kurs: 29-30. september

Fellesforbundet Grunnopplæringa: 24-28. oktober

Faglig Tillitsvalgt 2: 29. oktober-1. november

Bransjekonferanse bil: 8-9. november

Faglig Tillitsvalgt 3 19-22. november

Kategorier
Nyheter

Informasjonskonferanse og Uravstemning – Tariffoppgjøret 2022

Informasjonskonferanse om tariffoppgjøret 2022 for Industrioverenskomsten, Fellesoverenskomsten for byggfag og Overenskomsten for byggeindustrien.

Tid: onsdag 27. april kl.10-14

Sted: Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass i Oslo.

Det vil bli servert lett lunsj og innledere fra Fellesforbundet sentralt vil være Clas Delp og Per Skau.

Stemmemateriell til uravstemningen den 5. mai vil også bli levert ut til klubbene i de nærmeste dagene.

Kategorier
Nyheter

1. mai

Det nærmer seg 1. mai og programmet for markeringen i Oslo er klart:

Kl. 09.00:
Markering ved minnesmerket over klubbformann Rolf Wickstrøm og jurist Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll.
Tale ved Magne Glimdal, leder av Fellesforbundet avd. 1, Oslo – Akershus.
Årvoll skoles musikkorps spiller.

Kl. 09.30:
Fellesforbundet i Oslo inviterer til gratis frokost i Oslo Kongressenter – Folkets Hus, Kulturinnslag.

Kl. 11.20:
Arrangementet starter på Youngstorget med taler og appeller

Kl. 12.50:
Avmarsj
Fellesforbundet stiller opp foran inngangen til Folkets Hus.
Kampen Janitsjar spiller for fagforeningene i Fellesforbundet

Det vil også bli lokale arrangementer på Lillestrøm, Jessheim, Eidsvoll, Ski og Bærum, program for dette kommer så fort det er klart.

Kategorier
Nyheter

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp lavlønnskonkurransen – sikre faste ansettelser og økt produktivitet i byggebransjen!


Bakteppe for årets tariffoppgjør i byggebransjen er et arbeidsmarked som i lang tid har vært preget av lavlønnskonkurranse og hvor andelen faste ansatte i produksjonsbedriftene har sunket, samtidig som innleie fra bemanningsbyråer og bortsetting til underentreprenører med helt andre lønns- og arbeidsvilkår har økt kraftig. Nylig kom også FAFO-rapporten “Hvem er de lavtlønte?” som viser at andelen lavtlønte (altså de som tjener under 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) har økt i senere tid, og at økningen av både andelen og antallet lavtlønte jobber har økt betraktelig innenfor byggebransjen.


Arbeidsgiverne har de siste oppgjørene hevdet at å heve minstelønna ytterligere vil føre til at vi sprenger ramma for oppgjøret, fordi det nå er så mange flere enn tidligere som går på minstelønn. Men hva er det egentlig de sier her? Arbeidsgiverne sier ikke annet enn det som slås fast i FAFO-rapporten, nemlig at lavlønnskonkurransen har nådd langt i byggebransjen, og de er ikke snauere enn at de bruker det som et argument mot å heve de lavest lønte i bransjen vår. Dette må avvises, og kan ikke være inngangen til årets oppgjør. Vi aksepterer ikke at store deler av bransjen blir hengende etter, minstelønna må følge etter og skal opp på 85% av gjengs lønn!


Det er ikke bare minstelønna som må heves om vi skal stoppe lavlønnskonkurransen i byggebransjen. Arbeidsgivernes mulighet til å “outsource” arbeidskrafta, enten til bemanningsbyråer eller til underentreprenører med betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår, utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv. Derfor må årets oppgjør få på plass seriøsitetsbestemmelser som faktisk endrer på den utviklingen vi har sett de siste 15 årene med færre egne ansatte og mer innleie og bortsetting. Vi krever at det ikke skal være adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå eller sette bort arbeid dersom det undergraver faste ansettelser i bedriften, og at innleie eller bortsetting skal skje til bedrifter med tariffavtale. Det kan ikke være sånn at tariffbedrifter skal kunne bidra til lønnsdumping ved å sette bort arbeid til dårligere vilkår i neste ledd.


Motvekten til lavlønnskonkurranse og lav produktivitet, er akkordarbeid. Partenes eget produktivitetssystem som fremmer selvstendige fagarbeidere, riktig bemanning, kompetanse i alle ledd, og en rettferdig lønn. Vi ser en økende interesse for akkorden blant våre medlemmer, men samtidig er det merkelig at ikke arbeidsgiverne bidrar mer til det mest produktivitetsfremmende lønnssystemet vi har, særlig med tanke på det fallet i produktivitet vi har sett i byggebransjen siden starten av 2000-tallet. Akkordsystemet er partssammensatt og fungerer dersom begge parter investerer i det, og nå må arbeidsgiverne følge opp sin del av ansvaret.


Vi går også samla og godt forberedt inn i årets tariffoppgjør med rettferdige og nødvendige krav. Byggebransjen trenger en kursendring, og i denne må det organiserte arbeidslivet vise vei. For å få til denne endringen må vi ha gjennomslag i årets oppgjør, og det er vi beredt til å streike for!

Kategorier
Nyheter

Fare for streik

Frontfagene har nå startet meklingen etter bruddet i forhandlingene.

Det er derfor en fare for at noen av våre medlemmer blir tatt ut i streik fra og med fredag morgen.

Følgene bedrifter blir tatt ut hvis det blir streik:

Har du spørsmål om streikeuttaket kan du ta kontakt med oss i avdelingen på mail: avd001@fellesforbundet.org

Kategorier
Nyheter

Årsmøte 28. mars 2022

Årsmøte 2022 vil bli avholdt 28. mars klokken 18:00

Sted: Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.
En varmrett serveres fra klokken 17.00.
Sparebank1 informerer om medlemsfordeler fra klokken 17.30.

Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte med temaene 1.mai og tariffoppgjøret.

Dagsorden for møte:

  1. Åpning.
  2. Konstituering.
  3. Beretning 2021.
  4. Regnskap 2021.
  5. Budsjett 2022.
  6. Handlingsplan 2022
  7. Bevilgninger.
  8. Forslag.
  9. Vedtektsendringer
  10. Valg.
Kategorier
Nyheter

Støtte til humanitært arbeid i Ukraina

Fellesforbundet avdeling 1 Oslo-Akershus krever, på linje med en samlet internasjonal fagbevegelse og det internasjonale samfunn, en umiddelbar og betingelsesløs tilbaketrekking av de russiske styrkene fra Ukrainas jord. Uenigheter må løses med dialog og forhandling, ikke gjennom krigshandlinger.

Russland har satt freden og stabiliteten vi har oppnådd gjennom de siste 30 årene i Europa i fare. Russlands angrep på Ukraina truer nå sikkerheten i hele Europa.

Den humanitære situasjonen i Ukraina er nå særdeles alvorlig. Russlands krigshandlinger og rakettangrep forårsaker store tap av menneskeliv og store ødeleggelser. Mange byer er i ferd med å gå tomme for mat, medisiner og øvrige forsyninger. De humanitære og sivile lidelsene i Ukraina er enorme. Vi må forvente store flyktningestrømmer både internt i Ukraina og ut av Ukraina i tida framover.

Fellesforbundet avdeling 1 Oslo Akershus oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det de kan for å hjelpe ukrainske myndigheter med utstyr, humanitær bistand og finansiering.

Vi oppfordrer også våre fagforeningskamerater i alle land, til å stå sammen med oss for dialog, konfliktløsning og fredsbygging.

Det bor mange russere og ukrainere i Norge. Noen av dem jobber side om side i vårt land.  Vi oppfordrer alle til å vise ro og solidaritet med hverandre.

Det er russiske myndigheter som må stilles til ansvar for krigen og krigsforbrytelsene i Ukraina, ikke det russiske folket som sådan.

Vi bevilger fra Fellesforbundet avdeling 1, 20.000.- til Caritas sitt humanitære arbeid

Vedtatt på styremøte til Fellesforbundets avdeling 1 Oslo-Akershus den 9.mars 2022

Kategorier
Nyheter

Årsmøte 28. mars 2022

Vi varsler om at årsmøtet i Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus avholdes den
28.03.2022 i Folkets Hus Lillestrøm kl. 17.30


Forslag til årsmøtet må være avdelingen i hende før den 7. mars 2022, da de skal
behandles av styret i forkant av årsmøtet.
Forslag sendes til avd001@fellesforbundet.org

Forslag til valgkomitéen må også være mottatt før den 7. mars 2022.
Valgkomitéen består av Sindre Drangberg fra Møller Bil Vest og Jan Henki Undbekken fra
Normeka AS.
Forslag til valgkomitéen sendes til en av valgkomitéens medlemmer på e-post:
drangber@online.no eller undbekken60@hotmail.com.

Styret i Fellesforbundet Avdeling 1
v/ styreleder Magne Glimdal

Kategorier
Nyheter

Oppløs Viken – nå!

Oppløs Viken – nå!

Viken er en sammenslåing som ble gjennomført ved tvang av Solbergregjeringen og som må gjøres om.

De tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold ble tvunget sammen. AP, SV, SP og Rødt har hele tiden ment at dette er feil og at denne sammenslåinga skulle reverseres ved valgseier til disse partiene, noe velgerne også støttet opp om i valgkampen.

Vi ønsker ikke at det skapes mer usikkerhet rundt oppløsingen av dette store fylket, men at Arbeiderpartiet nå stiller opp om løftene de ga i valgkampen.

Viken må oppløses og de tre opprinnelige fylkene Akershus, Buskerud og Østfold gjenopprettes. Det vil være det beste for innbyggerne og for demokratiet.

Vi mener at fordelene ved å oppløse Viken veier tyngre enn ulempene både for innbyggere, de ansatte og økonomi i de aktuelle fylkene.

Vi forventer at Arbeiderpartiet følger opp den politikken de gikk til valg på i 2019 og i 2021.

Vi forventer at Viken Arbeiderparti vil følger opp innholdet i Hurdalsplattformen.

Vi forventer at Arbeiderpartiet tar ansvar og viser seg tilliten fra velgerne verdig.

Styret i Fellesforbundet avdeling 1 Oslo -Akershus