Kategorier
Nyheter

Utsettelse av klubbenes årsmøter

Med bakgrunn i dagens situasjon med Corona-epidemi og helsemyndighetenes smittevernråd har flere av forbundets bedriftsklubber utfordringer med å gjennomføre sine årsmøter. Forbundets vedtekter fastsetter at årsmøter i klubber skal avholdes innen utgangen av februar.

Forbundsstyret har i møte 26. januar gitt dispensasjon fra fristen for årsmøter i bedriftsklubbene i 2021, frem til helsemyndighetene endrer sine smittevernråd slik at fysiske møter igjen kan gjennomføres.

Valgperioden prolongeres for de valgte i klubber.

Se mer informasjon om koronasituasjonen på Fellesforbundet sin nettside.

Kategorier
Nyheter

Webinar om LOfavør pensjonskonto

LOfavør komiteen i LO Viken Oslo inviterer til gratis webinar om LOfavør pensjonskonto og andre LOfavør medlemsfordeler.

Webinaret arrangeres på dagtid og kveldstid slik at alle har muligheter til å delta.

I år er det slik at alle som jobber i privat sektor får en egen pensjonskonto.
Her vil pensjon fra tidligere arbeidsforhold, og dagens arbeidsgiver samles på én konto.

Hva betyr dette for deg, og hva bør du tenke på?
Meld deg på webinaret og få svaret på dagtid eller om kveldstid passer bedre.

Onsdag 10. februar kl. 10.00 – 11.00 – Påmelding dagtid HER
Onsdag 10. februar kl. 18.30 – 19.30 – Påmelding kveldstid HER

Linken til webinaret blir tilsendt 9. februar.

Les mer om webinaret og program på vår hjemmeside LO Viken Oslo HER

Kategorier
Nyheter

Aker kjøper Rainpower

Da er det bare å gratulerer alle våre medlemmer på Rainpower med å bli en del av Aker konsernet. Vi håper dette oppkjøpe vil styrke den grønne industrien i Norge og sikre arbeidsplassene i mange år fremover.

Vil du lese mer om Rainpower kan du gjøre det HER

Vil du lese mer om oppkjøpe kan du gjøre det HER

Kategorier
Nyheter

2 eller 14 dagers varsel ved permittering

Først skal permitteringer drøftes med tillitsvalgt. Så skal det skrives protokoll og varsles. Så kan permitteringene gjennomføres to dager senere.

Foreløpig er nedstengingen varslet fram til 31. januar. I denne perioden har arbeidsgiver lønnsplikt. Varer nedstengningen lenger enn dette må de permitterte melde seg som arbeidssøkende hos Nav for eventuelt å få dagpenger.

LO-advokatene har fått mange henvendelser om det er to eller 14 dager som er fristen for permitteringsvarsel.

Koronaviruset gir i seg selv, etter LO-advokatenes synspunkter, ikke hjemmel for å bruke to-dagers regelen. Men en myndighetspålagt hendelse, som dette, vil nok kunne gå inn i denne hjemmelen. Arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) regulerer uforutsette hendinger som følgende: Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.

Mange blir imidlertid også rammet indirekte. Da må arbeidsgiver, etter LO-advokatenes oppfatning, forholde seg til 14 dagers varslingsfrist.

Krav om at det føres protokoll

– Det er dessverre ikke mulig å anbefale noe annet, enn at hver eneste permitteringsbegrunnelse og varslingsfrist må vurderes i lys av de konkrete omstendigheter, poengterer jurist Atle Sønsteli Johansen.

– LOs juridiske avdeling har vurdert det slik at den akutte nedstengingen av frisørsalonger i mars 2020, etter all sannsynlighet faller innenfor det partene har ment med begrepet «uforutsette hendinger», sier Johansen til FriFagbevegelse.

– Det er videre viktig å være klar over at før arbeidsgiver kan sende varsel om permittering, må arbeidsgiver konferere med den tillitsvalgte, og det er krav om at det skrives protokoll.

Varslingsfristen begynner først å løpe når konferansen er avholdt, understreker han.

Kategorier
Nyheter

Juleferie

Avdelingskontoret er stengt fra 23. Desember og vi er tilbake igjen mandag 4. Januar. Hvis dere allikvell må ha tak i oss før dette, kan dere sende en mail til avd001@fellesforbundet.org denne vil bli sjekket sporadisk gjennom romjulen.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Kategorier
Nyheter

Juleferie med påfølgene karantene

Det er snart jul og mange skal hjem til familiene sine, også utenlandske arbeidstagere. Oslo kommune har derfor kommet med en liten presisering om karantene reglene som du kan lese under her.

Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med stort innslag av utenlandske arbeidstakere fra land med høy smitte. For Oslo kommune, som en kommune med høy smitteandel og høy grad av arbeidsinnvandring, er det særlig viktig at reglene og kravene knyttet til testing og karantene er kjent og blir fulgt opp i forbindelse med at utenlandske arbeidstakere returnerer til Norge etter juleferien. 

Informasjon det er  viktig å være kjent med:

Regjeringen innførte 7. november 2020 nye krav til testing og karantene ved innreise til Norge. Regjeringen oppdaterte regelverket ble 13. desember 2020. Disse bestemmelsen vil få anvendelse for utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge. Informasjon er lagt ut på Folkehelseinstituttets nettsted om karantene og isolasjon. Se også statlige myndigheters informasjon om innreiserestriksjoner og innreisekarantene, der dere også finner egenerklæringsskjema knyttet til gjennomføring av karantene.

Hovedpunkter i regelverket:

  1. Arbeidstakere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal være i karantene i 10 døgn. Kravet om karantene gjelder ikke arbeidstakere fra Finland og Sverige som jevnlig (mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager) ankommer Norge for å arbeide, eller arbeidstakere fra EU-land som har lav smittespredning – «gule land».
  1. Arbeidstaker skal ved innreise også fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2p. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
  1. Utgangspunktet er at arbeidstakere som ankommer Norge skal oppholde seg på et karantenehotell i hele karanteneperioden. Dette gjelder imidlertid ikke dersom arbeidstakerne ved innreise til Norge kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Et slikt oppholdssted kan typisk være bolig som arbeidsgiver har leid til den ansatte, hotellrom eller annet et egnet sted som oppfyller kravene i bestemmelsen. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt egenerklæringsskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som bekrefter at oppholdsstedet oppfyller kravene.
  1. Arbeidstakerne bør også være informert om at de i innreisekarantene kan ikke gå på jobb eller møte andre kollegaer i denne perioden. Videre at de kun oppholder seg utenfor oppholdsstedet dersom de kan unngå nærkontakt med andre og de skal ikke benyttes offentlig transport annet enn ved reise til oppholdsstedet.
  1. Det gjøres videre oppmerksom på at Oslo kommune har et karantenehotell for innreisende til Norge som kommer via Oslo Havn og skal gjennomføre karantenetiden på et karantenehotell. Politiet henviser reisende som får innreisetillatelse og som skal oppholde seg på karantenehotellet til det aktuelle hotellet. Det går derfor ikke an å bestille plass på karantenehotellet for personer som planlegger reise til Norge. For arbeidsgiver er kostnaden ved karantenehotell 500 kroner pr. døgn.

Arbeidsplasser er en viktig formidlingsarena. Folkehelseinstituttet har også laget informasjon om hvordan arbeidsgivere bør følge opp smittevernreglene – se Råd for arbeidsplassen. Arbeidstilsynet følger opp at arbeidsgivere iverksetter smittverntiltak.

Kategorier
Nyheter

Oppdaterte overenskomster

Etter høstens tariffoppgjør blir alle overenskomstene fortløpende oppdatert. Hvis klubben din ønsker å få overenskomsten i bokformat er det bare å sende oss en mail på avd001@fellesforbundet.org så skal vi få kommet ut så raskt det lar seg gjøre.

Du kan også finne en digital versjon ved å trykke HER

Kategorier
Nyheter

Nyttige kurs for tillitsvalgte

Nyttige kurs for tillitsvalgte

Nå strammes det inn igjen på grunn av økt smitte i samfunnet. Dette gjør at en del bedrifter vil permittere eller si opp folk. Da gjelder det at dere tillitsvalgte veit hva dere skal gjøre.

Samtidig er det ikke så lett å avholde kurs og fysiske samlinger for å lære dere hva dere skal gjøre. Fellesforbundet har derfor laget to digitale kurs som kan være til hjelp for dere tillitsvalgte sånn at dere er bedre forberedt når de går inn i slike situasjoner.

Vi anbefaler alle våre tillitsvalgte å ta disse kursene, så er dere bedre rustet hvis det skulle ramme nettopp dere.

Digitalt kurs om oppsigelser finner dere ved å trykke HER

Digitalt kurs om Hovedavtalene finnere dere ved å trykke HER

Øvrige råd og tips til tillitsvalgte når det gjelder korona-situasjonen kan dere finne ved å trykke HER

Kategorier
Nyheter

Nye retningslinjer om hjemmekontor

Vi i avdelingene vil gjøre våres beste for å bidra i den nasjonale dugnaden og følger myndighetenes råd om hjemmekontor for de som kan. Vi vil naturligvis fortsatt være tilgjengelig for dere medlemmer på telefon og mail, men vi tar kun i mot besøk som er avtalt på forhånd. Husk på å hold avstand og hold deg hjemme hvis du er syk.

Kategorier
Nyheter

Stort ja-flertall

De 5 første overenskomstene våre er ferdig stemt og det ble et klart flertall for Ja.

Totalt sett var det en høy deltagelse, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi fikk enda høyere deltagelse fra Industri og Bil bedriftene våre.

Fornøyde medlemmer

Forbundssekretær Knut Øygard sier det er både høy deltakelse og store ja-andeler.

– Dette viser at medlemmene både er fornøyd med resultatet, og har vært ivrige etter å ha fått sagt sin mening også i en koronatid, sier Øygard.

Medlemmene har sluttet opp om endringene i overenskomstene. I frontfaget er det spesielt en ting mange trekker frem:

– På industrioverenskomsten har vi fått spesielt positive tilbakemeldinger på avtalen om å sikre at nye grupper også kan bli ivaretatt av overenskomsten. 

Takke for deltakelsen

Forbundssekretæren takker alle som har bidratt til den høye deltakelsen i avstemningen.

– Det har vært stor oppslutning om infromasjonskonferansene ute i landet. Vi sender en stor takk til alle som har stilt opp for å sørge for at medlemmene har fått sagt sitt om oppgjøret, sier Knut Øygard.

Fellesforbundet har med dette feid all tvil av banen. Selv i koronasituasjonen har det vært mulig å gjennomføre et normalt lønnsoppgjør.

– Dette viser at vi er en organisasjon som evner å gjennomføre et lønnsoppgjør også i helt spesielle krisesituasjoner.

Oppslutning og resultat:

OverenskomstJaNei
Industrioverenskomsten77,5%20,1%
Fellesoverenskomsten for byggfag81,5%14,8%
Overenskomsten for byggeindustrien76,1%22,2%
VTA-Overenskomsten92,6%2,6%
Biloverenskomsten82,9%13,7%