Kategorier
Nyheter

Støtteerklæring til de streikende Tesla-ansatte i Sverige.

På Fellesforbundet Avdeling 1 sitt halvårsmøte, som ble holdt den 30.11.23, ble følgende uttalelse til støtte for de streikende Tesla-ansatte i Sverige vedtatt:

I Sverige har over 130 ansatte ved Teslas verksteder streiket siden 27. oktober. I tillegg har transportarbeidere ved havnene sørget for blokade og hindret lasting og lossing av Teslabiler, renholdere nekter å rengjøre Teslas lokaler, bygningsarbeidere nekter å vedlikeholde- og bygge på Teslas anlegg, elektrikerne utfører ikke service og vedlikehold av ladeparken rundt om i Sverige, posten nekter å levere bilskilt, slik at Tesla ikke får registrert nye biler. Det er stadig flere forbund som ønsker å bidra på en eller annen måte, til støtte for de Tesla-ansattes kamp for en tariffavtale.

Det er et nydelig bevis på solidaritet i praksis og vitner om hvor sterk fagbevegelsen er når vi står samlet.

I vår avdeling har vi en rekke medlemmer på ulike Tesla-verksteder i Oslo/ Akershus. Felles for dem alle er at arbeidsgiver ikke kjenner til at de er medlemmer. Så det er klart at vi har en interesse og følger de svenske verkstedarbeidernes kamp for det mest grunnleggende i arbeidslivet, tariffavtalen.

Som fagforening ser vi på det som vår plikt å stille oss solidarisk med de streikende, som er pionerer blant arbeiderne i kampen mot Tesla og Elon Musk. Dette er en kamp vi skal vinne sammen!

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus

Kategorier
Nyheter

Halvårsmøte 2023.

Årets halvårsmøte avholdes torsdag den 30. november klokka 18.00.

Møtet holdes i Folkets Hus Lillestrøm

Dagsorden:

1: Åpning

2: Konstituering

3: Halvårsregnskap

4: Handlingsplan

5: Budsjett 2024

6: Valg av valgkomite

7: Valg av representanter til LOs lokalavdelinger

8: Lånesøknad fra Folkets Hus Lillestrøm

9: Div. info fra avdelingen

Møte er åpent for alle avdelingens medlemmer

Det vil bli enkel servering før møtet

Kategorier
Nyheter

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – høsten 2023

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – høsten 2023

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer
medlemmer og tillitsvalgte til kurset:

Grunnleggende kurs i arbeidsrett – lov og avtaler.

Kurset vil foregå over tre dager, den 7., 8. og 9. november 2023
fra klokka 09.00 til 15.00
alle dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltagerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, samt kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Fellesforbundets vedtekter, Hovedavtalen og de ulike Overenskomstene.

Det blir servert lunsj alle dager, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.

Dersom noen har behov for overnatting, ber vi dere ta kontakt med oss, så ordner vi dette.

Vi dekker tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter..

Påmelding gjøres ved å trykke på denne linken.

Påmeldingsfristen er satt til den 1. november 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Bratberg på tlf. 949 83 927,
eller Ronny Kristiansen på tlf. 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

STREIK!

Som de aller fleste har fått med seg, er nå ca 20.000 medlemmer i ulike LO-forbund tatt ut i streik.
Motparten NHO sier i media i dag at LO har takket nei til et tilbud på 5,2%, men dette medfører ikke riktighet.
Forslaget fra Riksmekleren var en «ramme» på 5,2%. Det var imidlertid en stor andel av denne ramma som var forutsatt at det skulle forhandles om i lokale lønnsforhandlinger. Av erfaring vet vi at det for svært mange da kun vil bli gitt det generelle lønnstillegget og de vil oppleve reallønnsnedgang i nok et oppgjør.

Alle tillitsvalgte som er i streik skal allerede ha fått nødvendig, praktisk informasjon om gjennomføring av streiken, men for de som skal streike fra fredag morgen så vil avdelingen kontakte dere en av de nærmeste dagene.
Både for tillitsvalgte i bedriftene som skal streike fra fredag og tillitsvalgte i de bedriftene som ennå ikke har blitt tatt ut, anbefaler vi at dere går inn på DENNE linken og leser «Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør». Her står det en masse nyttig informasjon om hvordan dere skal forberede/ gjennomføre streiken.

For at medlemmene skal kunne ha rett til å motta streikestøtte fra Fellesforbundet, må alle sammen delta på et «mønstringsmøte». Streikestøtten fra Fellesforbundet er 4.162,- kroner pr. uke. Beløpet er skattefritt.
Alle tillitsvalgte i bedriftene som allerede er i streik, må samle sammen kontonumrene til alle medlemmer på en liste og gi til oss på kontoret vårt her i Lillestrøm.
I bedriftene som skal tas ut fra fredag, bør tillitsvalgte starte denne innsamlingen nå.

Fellesforbundet Avdeling 1 arrangerer mønstringsmøte for våre medlemmer førstkommende fredag, den 21.04.2023, klokka 12.00 i Folkets Hus Lillestrøm. Det er møteplikt for alle medlemmer som er i streik på dette møtet.

Dersom noe skulle være uklart eller dersom du har spørsmål av noe slag, snakk gjerne med din tillitsvalgte først, før du kontakter oss i avdelingen, da vi får svært mange henvendelser disse dagene og vi kan være vanskelige å få tak i.
Kontaktinformasjon til avdelingen er:
e-post: avd001@fellesforbundet.org
Telefon: 23 06 18 90
Besøksadresse: Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm


Fellesforbundet Avdeling 1
Oslo – Akershus

Kategorier
Nyheter

Medlemsmøte

Fellesforbundet Avdeling 1 inviterer alle medlemmer til medlemsmøte den 16. mars klokka 18.00 i Folkets Hus Lillestrøm.

I møtet skal vi vedta hvilke av de innkomne forslagene vi skal sende videre til Landsmøtet 2023 samt forslag til paroler for 1. mai.

Det serveres varm mat fra klokken 17.00.

Vel møtt!

Avdelingsstyret

Kategorier
Nyheter

Kurs for tillitsvalgte innenfor Bil.

Fellesforbundet arrangerer kurs for tillitsvalgte innenfor bilbransjen.

Kurset vil foregå over to dager, den 29. og 30. mars 2023, fra klokka 09.00 til 16.00 begge dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Fellesforbundets vedtekter og Biloverenskomsten.

Påmelding gjøres HER.

Dersom du lurer på noe om kurset eller noe annet, kontakt Oskar Lindøe på telefon: 959 68 773
eller Ronny Kristiansen på telefon: 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – våren 2023

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurset:

Grunnleggende kurs i arbeidsrett – lov og avtaler.

Scan eller trykk på QR-koden for påmelding.

Kurset vil foregå over tre dager, den 14., 15. og 16. mars 2023,
fra klokka 09.00 til 15.00 alle dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, samt kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Fellesforbundets vedtekter, Hovedavtalen og de ulike Overenskomstene.

Det blir servert lunsj alle dager, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.

Dersom noen har behov for overnatting, så ber vi dere ta kontakt med oss, så ordner vi dette.

Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter AOFs satser.

Påmelding gjøres ved å scanne QR-koden over her, eller ved trykke HER.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Bratberg på tlf. 949 83 927,
eller Ronny Kristiansen på tlf. 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

Vi i Fellesforbundet Avdeling 1 skal nå kartlegge vårt organisasjonsområde

I handlingsplanen for 2023 har vi besluttet å kartlegge hele vårt organisasjonsområde.

Per Ivar Nilsen

Halvårsmøtet vedtok handlingsplanen i begynnelsen av desember. Vi ønsker å kartlegge vårt geografiske organisasjonsområde, innenfor alle våre bransjer, for å finne ut av vårt fulle medlemspotensiale.
I denne forbindelse ansettes vår mangeårige nestleder Per Ivar Nilsen, i en 50% stilling fra januar 2023, for å lede arbeidet.

Kategorier
Nyheter

Vi bygger opp bilgruppa igjen.

Fellesforbundet Avdeling 1 satser på bilgruppa og ansetter…

Etter noen år uten en egen bilgruppe i avdelingen, er den nå på plass igjen og vi ansetter bilgruppas leder Oskar Lindøe i en 50% prosjektstilling i 4 måneder fra den 1. januar 2023.
Oskar skal oppsøke våre bilbedrifter for å øke aktiviteten og bygge klubber.
Dersom noen ønsker besøk eller å komme i kontakt med Oskar, ring ham på tlf: 95968773. Han treffes også på e-post: oskar.lindoe@fellesforbundet.org

Leder av bilgruppa, Oskar Lindøe.
Kategorier
Nyheter

Halvårsmøtet vedtok handlingsplanen for 2023

Halvårsmøtet vedtok handlingsplan for 2023

Torsdag den 1. desember ble det avholdt Halvårsmøte i Fellesforbundet Avdeling 1 i Folkets Hus Lillestrøm.
Her ble blant annet handlingsplanen for 2023 vedtatt.