Kategorier
Nyheter

Besøk hos Rainpower

Besøk hos Rainpower

Avdeling 1 har i dag vært ute på besøk hos Rainpower på Sørumsand sammen med LO og representanter fra Arbeiderpartiet på Stortinget.

Her fikk vi innføring i arbeidet de gjør med oppgradering og nyproduksjon av vannkraftverk.

Denne turbinen skal til Bolivias Største vannkraftverk.

Gjennomsnittsalderen på vannkraftverkene i Norge er på ca. 40 år, og det er mange som har lav utnyttelsesgrad av vannet som går gjennom. Det gjennomgående temaet for dagen var at det trengs en oppgradering av vannkraftverkene i Norge i dag. For å få til dette må eierne få intensiver til å gjøre dette.

Rainpower er i dag den eneste norskeide bedriften som driver med vannturbiner. Bedriften er veldig opptatt av å holde på kompetansen til de ansatte, men for å få til dette er de avhengig av flere oppdrag.