Kategorier
Nyheter

Tariffkonferanse for bilbransjen

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer
til tariffkonferanse for bilbransjen.
konferansen vil foregå på kvelden, den 18. september 2023
fra klokka 17.00 til 20.00
Konferansested er fagforeningens lokaler, Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm.

Målet med denne konferansen er å utarbeide forslagene til neste års tariffoppgjør for biloverenskomsten

Påmelding gjøres ved å trykke HER

Det blir servert noe lett å spise på, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.
Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter blir dekket.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Oskar Lindøe på tlf. 959 68 773

Kategorier
Nyheter

Medlemsmøte om tariffoppgjøret

Det innkalles til Medlemsmøte i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38,
2000 Lillestrøm,

Torsdag den 28.09.2023, klokka 17.00.

Arbeidet i forbindelse med tariffoppgjøret 2024 starter sommeren/ høsten 2023 og vi avholder et medlemsmøte hvor alle innkomne forslag skal behandles og godkjennes, før de sendes videre til Fellesforbundet.

Alle forslag må sendes på e-post til forslag@avdeling1.no eller i posten til Fellesforbundet Avdeling 1, Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm innen forslagsfristen, mandag den 11.09.2023.

Dagorden:

1.         Åpning/ konstituering

2.         Behandling og godkjenning av tarifforslag til tariffoppgjøret 2024.

3.         Informasjon fra Avdelingen.

  • Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.

Det serveres en varmrett fra klokka 16.30.

Kategorier
Nyheter

Medlemsmøte om Landsmøte

Det innkalles til medlemsmøte i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

Tirsdag den 29.08.2023 klokka 17:00

Dagsorden:

1: Åpning/konstituering

– Det vil komme en fra forbundsledelsen for å informere om aktuelle saker.

2: Landsmøte dagsorden

3: gjennomgang av avdelingens landsmøteforslag, etter behandling i representantskapet.

4: Valg av Landsmøtedelegater.

5: Informasjon fra sluttførte prosjekter.

– Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.

– Frist for å foreslå landsmøtedelegater er 16.08.2023

-Det serveres en varmrett fra klokka 16:30

Kategorier
Nyheter

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – høsten 2023

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – høsten 2023

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer
medlemmer og tillitsvalgte til kurset:

Grunnleggende kurs i arbeidsrett – lov og avtaler.

Kurset vil foregå over tre dager, den 7., 8. og 9. november 2023
fra klokka 09.00 til 15.00
alle dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltagerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, samt kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Fellesforbundets vedtekter, Hovedavtalen og de ulike Overenskomstene.

Det blir servert lunsj alle dager, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.

Dersom noen har behov for overnatting, ber vi dere ta kontakt med oss, så ordner vi dette.

Vi dekker tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter..

Påmelding gjøres ved å trykke på denne linken.

Påmeldingsfristen er satt til den 1. november 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Bratberg på tlf. 949 83 927,
eller Ronny Kristiansen på tlf. 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

STREIK!

Som de aller fleste har fått med seg, er nå ca 20.000 medlemmer i ulike LO-forbund tatt ut i streik.
Motparten NHO sier i media i dag at LO har takket nei til et tilbud på 5,2%, men dette medfører ikke riktighet.
Forslaget fra Riksmekleren var en «ramme» på 5,2%. Det var imidlertid en stor andel av denne ramma som var forutsatt at det skulle forhandles om i lokale lønnsforhandlinger. Av erfaring vet vi at det for svært mange da kun vil bli gitt det generelle lønnstillegget og de vil oppleve reallønnsnedgang i nok et oppgjør.

Alle tillitsvalgte som er i streik skal allerede ha fått nødvendig, praktisk informasjon om gjennomføring av streiken, men for de som skal streike fra fredag morgen så vil avdelingen kontakte dere en av de nærmeste dagene.
Både for tillitsvalgte i bedriftene som skal streike fra fredag og tillitsvalgte i de bedriftene som ennå ikke har blitt tatt ut, anbefaler vi at dere går inn på DENNE linken og leser «Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør». Her står det en masse nyttig informasjon om hvordan dere skal forberede/ gjennomføre streiken.

For at medlemmene skal kunne ha rett til å motta streikestøtte fra Fellesforbundet, må alle sammen delta på et «mønstringsmøte». Streikestøtten fra Fellesforbundet er 4.162,- kroner pr. uke. Beløpet er skattefritt.
Alle tillitsvalgte i bedriftene som allerede er i streik, må samle sammen kontonumrene til alle medlemmer på en liste og gi til oss på kontoret vårt her i Lillestrøm.
I bedriftene som skal tas ut fra fredag, bør tillitsvalgte starte denne innsamlingen nå.

Fellesforbundet Avdeling 1 arrangerer mønstringsmøte for våre medlemmer førstkommende fredag, den 21.04.2023, klokka 12.00 i Folkets Hus Lillestrøm. Det er møteplikt for alle medlemmer som er i streik på dette møtet.

Dersom noe skulle være uklart eller dersom du har spørsmål av noe slag, snakk gjerne med din tillitsvalgte først, før du kontakter oss i avdelingen, da vi får svært mange henvendelser disse dagene og vi kan være vanskelige å få tak i.
Kontaktinformasjon til avdelingen er:
e-post: avd001@fellesforbundet.org
Telefon: 23 06 18 90
Besøksadresse: Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm


Fellesforbundet Avdeling 1
Oslo – Akershus

Kategorier
Nyheter

Sakspapirer til årsmøte

Vi håper alle er klare for et spennende årsmøte den 20. April.

Her kommer Årsberetning og regnskap

Kategorier
Nyheter

Årsmøte

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 20. april 2023 klokka 17:30

I Folkes Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

DAGSORDEN:

1) ÅPNING
2) KONSTITUERING
3) BERETNING 2022
4) REGNSKAP 2022
5) BEVILGNINGER
6) FORSLAG
7) VEDTEKTSENDRING
8) VALG

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INNE FØR 27.3.2023
avd001@fellesforbundet.org

Hilsen
Avdelingsstyret

Kategorier
Nyheter

Medlemsmøte

Fellesforbundet Avdeling 1 inviterer alle medlemmer til medlemsmøte den 16. mars klokka 18.00 i Folkets Hus Lillestrøm.

I møtet skal vi vedta hvilke av de innkomne forslagene vi skal sende videre til Landsmøtet 2023 samt forslag til paroler for 1. mai.

Det serveres varm mat fra klokken 17.00.

Vel møtt!

Avdelingsstyret

Kategorier
Nyheter

Konferanse for forberedelser til Fellesforbundets Landsmøte 2023

Sammen med flere av avdelingene i Region Øst inviterer Avdeling 1 til et arbeidsverksted hvor vi gjennomgår hvilke temaer landsmøtet 2023 skal gjennom.

Vi lager deretter forslag til de ulike temaene som de ulike avdelingene så sender inn.
Politiske uttalelser, vedtekter, bevilgninger osv.

Konferansen arrangeres Mandag 20 februar fra kl. 10.00 – 15.00
i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Landsmøtet starter den 20. oktober og i god tid før dette skal vi ha laget og sendt inn forslag til Fellesforbundet.
– Fristen fra avdelingene til forbundet er 20. april.
– Fristen fra klubbene til vår avdeling er den 22. februar
– Dette skal så behandles i styremøtet den 1. mars og deretter på medlemsmøtet den 16. mars.

Vi ber om at de som ønsker å delta på Landsmøteforberedelsene melder seg på ved å trykke HER så bestiller vi lunsj til alle sammen.

Medlemmer av Avdeling 1 får dekket tapt arbeidsfortjeneste av oss.

Kategorier
Nyheter

Kurs for tillitsvalgte innenfor Bil.

Fellesforbundet arrangerer kurs for tillitsvalgte innenfor bilbransjen.

Kurset vil foregå over to dager, den 29. og 30. mars 2023, fra klokka 09.00 til 16.00 begge dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Fellesforbundets vedtekter og Biloverenskomsten.

Påmelding gjøres HER.

Dersom du lurer på noe om kurset eller noe annet, kontakt Oskar Lindøe på telefon: 959 68 773
eller Ronny Kristiansen på telefon: 994 29 814.

Velkommen til kurs!