Kategorier
Nyheter

Valgkomiteen trenger forslag

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid med å sette sammen et nytt styre som skal bli valgt på avdelingens årsmøte den 20. april.

De ønsker seg derfor innspill til gode kandidater som har lyst til å være med å forme avdelingens politikk det neste året.

Forslag til kandidater kan sendes til valg@avdeling1.no

Følgende verv skal velges på dette årsmøte:

 • – Leder
 • – Sekretær
 • – 2. Styremedlem
 • – 4. Styremedlem
 • – 6. Styremedlem
 • – Minst 3 varamedlemmer
 • – 3 personer til en kontrollkomite
Kategorier
Nyheter

Klubb-/ Styrekonferansen 2023

Sørmarka konferansesenter på Siggerud.

Årets klubb-/ styrekonferanse arrangeres på Sørmarka Konferansesenter.

Vi starter klokka 09.00, fredag den 3. februar og avslutter klokka 14.00, lørdag den 4. februar.

Tema for konferansen er blant annet:

 • Gjennomgang av de nye innleiereglene som er vedtatt.
 • Informasjon om pensjon og AFP
 • Kommunevalget 2023.
 • Presentasjon av avdelingens handlingsplan for 2023.
 • Landsmøtet 2023. 

Konferansen er åpen for alle yrkesaktive medlemmer, men vi har et begrenset antall plasser slik at dersom pågangen er stor, forbeholder vi oss retten til å prioritere deltakerne utifra tillitsverv.

Påmeldingsfristen er satt til mandag den 23. januar og du kan melde deg på HER.


Adressen til Sørmarka Konferansesenter er
Enebakkveien 625, 1404 Siggerud.
Dersom noen trenger skyss, meld fra til avdelingen.

Husk å gi beskjed om allergier eller andre hensyn du ønsker at vi skal ta, når du fyller ut påmeldingen.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på e-post: avd001@fellesforbundet.org eller på telefon: 23 06 18 90.

Vel møtt!
Styret i Fellesforbundet Avdeling 1

Kategorier
Nyheter

Vi i Fellesforbundet Avdeling 1 skal nå kartlegge vårt organisasjonsområde

I handlingsplanen for 2023 har vi besluttet å kartlegge hele vårt organisasjonsområde.

Per Ivar Nilsen

Halvårsmøtet vedtok handlingsplanen i begynnelsen av desember. Vi ønsker å kartlegge vårt geografiske organisasjonsområde, innenfor alle våre bransjer, for å finne ut av vårt fulle medlemspotensiale.
I denne forbindelse ansettes vår mangeårige nestleder Per Ivar Nilsen, i en 50% stilling fra januar 2023, for å lede arbeidet.

Kategorier
Nyheter

Vi bygger opp bilgruppa igjen.

Fellesforbundet Avdeling 1 satser på bilgruppa og ansetter…

Etter noen år uten en egen bilgruppe i avdelingen, er den nå på plass igjen og vi ansetter bilgruppas leder Oskar Lindøe i en 50% prosjektstilling i 4 måneder fra den 1. januar 2023.
Oskar skal oppsøke våre bilbedrifter for å øke aktiviteten og bygge klubber.
Dersom noen ønsker besøk eller å komme i kontakt med Oskar, ring ham på tlf: 95968773. Han treffes også på e-post: orskar.lindoe@fellesforbundet.org

Leder av bilgruppa, Oskar Lindøe.
Kategorier
Nyheter

Innkalling til konferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid»

Det kalles med dette inn til oppstartkonferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid».

Tid: Mandag 16. januar 2023 klokka 10.00 – 14.00
Sted: Sørmarka

Forbundssekretær Per Skau informerer om prosjektet, og svarer på spørsmål.
Det blir servert rundstykker under konferansen.

Møtets formål:
Innholdet i konferansene blir lovendringene som kommer på retten til heltid og de nye reglene for innleie, samt hvordan forbundet vil jobbe med skolering av tillitsvalgte lokalt.

Målgruppe:
• ansatte og tillitsvalgte i Fellesforbundets lokalavdelinger
• egen administrasjon,
• kursveiledere
• klubbtillitsvalgte i større klubber

Dekning av lønn/fri for tillitsvalgte:
Det legges til grunn at ansatte og tillitsvalgte som er lønnet av avdelingen beholder sin lønn under konferansen. Det forutsettes at de klubbtillitsvalgte beholder sin lønn hos arbeidsgiver, da vi anser det som en del av tillitsvalgtes oppgave å delta på en slik konferanse. Tillitsvalgte fra bedriftene som ikke får permisjon med lønn, får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser.

Økonomiske forhold:
Fellesforbundet dekker utgiftene til møtelokale, servering (og reisekostnader).
Reisekostnadene for deltakerne dekkes etter billigste reisemåte, organiser samkjøring når dette er mulig.

For å få refundert reiseutlegg, fyller du ut en elektronisk reiseregning på nett når du kommer hjem fra konferansen. Reiseregningen vil normalt bli utbetalt deg ca. to uker etter konferanseavslutning.
Brukerstøtte reiseregning: Telefon 23 06 31 00, e-post: post@fellesforbundet.no

Påmeldingsskjemaet finner du HER og fristen er onsdag 11. januar 2023.

Kategorier
Nyheter

Halvårsmøtet vedtok handlingsplanen for 2023

Halvårsmøtet vedtok handlingsplan for 2023

Torsdag den 1. desember ble det avholdt Halvårsmøte i Fellesforbundet Avdeling 1 i Folkets Hus Lillestrøm.
Her ble blant annet handlingsplanen for 2023 vedtatt.

Kategorier
Nyheter

Fagligpolitisk kurs – våren 2023

Fagligpolitisk kurs – våren 2023

I samarbeid med Fellesforbundet Avdeling 10, inviterer vi til:

Fagligpolitisk kurs.

Kurset vil foregå den 24. mai 2023,
og kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 28, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne innsikt i samarbeidet mellom de politiske partiene på venstresiden og fagbevegelsen, og er ment å øke interessen for medlemmer til å kunne ta på seg politiske verv i lokalpolitikken.

Mer informasjon om kurset og påmelding kommer senere.

Kategorier
Nyheter

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – våren 2023

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurset:

Grunnleggende kurs i arbeidsrett – lov og avtaler.

Scan eller trykk på QR-koden for påmelding.

Kurset vil foregå over tre dager, den 14., 15. og 16. mars 2023,
fra klokka 09.00 til 15.00 alle dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, samt kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Fellesforbundets vedtekter, Hovedavtalen og de ulike Overenskomstene.

Det blir servert lunsj alle dager, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.

Dersom noen har behov for overnatting, så ber vi dere ta kontakt med oss, så ordner vi dette.

Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter AOFs satser.

Påmelding gjøres ved å scanne QR-koden over her, eller ved trykke HER.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Bratberg på tlf. 949 83 927,
eller Ronny Kristiansen på tlf. 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

Julestengt

Avdelingskontoret er stengt fra 22. desember til og med 2. januar.
Hvis dere trenger vår hjelp/veiledning, kan dere sende e-post til avd001@fellesforbundet.org. Denne vil sjekkes sporadisk gjennom romjulen.

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Kategorier
Nyheter

Torsdag den 1. desember, klokka 18.00, avholdes Avdelingens Halvårsmøte i Folkets Hus Lillestrøm.

Halvårsmøte

Torsdag den 1. desember

KL. 18.00

Folkets Hus Lillestrøm
Storgata 38
2000 Lillestrøm

Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Konstituering.
 3. Halvårsregnskap.
 4. Handlingsplan.
 5. Budsjett 2023.
 6. Supplering av valgkomité.
 7. Valg av representanter til LOs lokalavdelinger.
 8. Diverse informasjon fra Avdelingen.


Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.


Enkel servering før møtet.

Hilsen Avdelingsstyret.