Kategorier
Nyheter

Fagligpolitisk kurs – våren 2023

Fagligpolitisk kurs – våren 2023

I samarbeid med Fellesforbundet Avdeling 10, inviterer vi til:

Fagligpolitisk kurs.

Kurset vil foregå den 24. mai 2023,
og kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 28, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne innsikt i samarbeidet mellom de politiske partiene på venstresiden og fagbevegelsen, og er ment å øke interessen for medlemmer til å kunne ta på seg politiske verv i lokalpolitikken.

Mer informasjon om kurset og påmelding kommer senere.

Kategorier
Nyheter

Julestengt

Avdelingskontoret er stengt fra 22. desember til og med 2. januar.
Hvis dere trenger vår hjelp/veiledning, kan dere sende e-post til avd001@fellesforbundet.org. Denne vil sjekkes sporadisk gjennom romjulen.

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Kategorier
Nyheter

Torsdag den 1. desember, klokka 18.00, avholdes Avdelingens Halvårsmøte i Folkets Hus Lillestrøm.

Halvårsmøte

Torsdag den 1. desember

KL. 18.00

Folkets Hus Lillestrøm
Storgata 38
2000 Lillestrøm

Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Konstituering.
 3. Halvårsregnskap.
 4. Handlingsplan.
 5. Budsjett 2023.
 6. Supplering av valgkomité.
 7. Valg av representanter til LOs lokalavdelinger.
 8. Diverse informasjon fra Avdelingen.


Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.


Enkel servering før møtet.

Hilsen Avdelingsstyret.

Kategorier
Nyheter

1. mai

1. mai

Det nærmer seg 1. mai og programmet for markeringen i Oslo er klart:

Kl. 09.00:
Markering ved minnesmerket over klubbformann Rolf Wickstrøm og jurist Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll.
Tale av Magne Glimdal, leder av Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus.
Årvoll skoles musikkorps spiller.

Kl. 09.30:
Fellesforbundet i Oslo inviterer til gratis frokost i Oslo Kongressenter – Folkets Hus, Kulturinnslag.

Kl. 11.20:
Arrangementet starter på Youngstorget med taler og appeller.

Kl. 12.50:
Avmarsj.
Fellesforbundet stiller opp foran inngangen til Folkets Hus.
Kampen Janitsjar spiller for fagforeningene i Fellesforbundet.

Det vil også bli lokale arrangementer på Lillestrøm, Jessheim, Eidsvoll, Ski og Bærum. Program for dette kommer så fort det er klart.

Kategorier
Nyheter

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp lavlønnskonkurransen – sikre faste ansettelser og økt produktivitet i byggebransjen!


Bakteppet for årets tariffoppgjør i byggebransjen er et arbeidsmarked som i lang tid har vært preget av lavlønnskonkurranse og hvor andelen faste ansatte i produksjonsbedriftene har sunket, samtidig som innleie fra bemanningsbyråer og bortsetting til underentreprenører med helt andre lønns- og arbeidsvilkår har økt kraftig. Nylig kom også FAFO-rapporten “Hvem er de lavtlønte?”, som viser at andelen lavtlønte (altså de som tjener under 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) har økt i senere tid, og at økningen av både andelen og antallet lavtlønte jobber har økt betraktelig innenfor byggebransjen.


Arbeidsgiverne har de siste oppgjørene hevdet at å heve minstelønna ytterligere vil føre til at vi sprenger ramma for oppgjøret, fordi det nå er så mange flere enn tidligere som går på minstelønn. Men hva er det egentlig de sier her? Arbeidsgiverne sier ikke annet enn det som slås fast i FAFO-rapporten, nemlig at lavlønnskonkurransen har nådd langt i byggebransjen, og de er ikke snauere enn at de bruker det som et argument mot å heve de lavest lønte i bransjen vår. Dette må avvises, og kan ikke være inngangen til årets oppgjør. Vi aksepterer ikke at store deler av bransjen blir hengende etter, minstelønna må følge etter og skal opp på 85% av gjengs lønn!


Det er ikke bare minstelønna som må heves om vi skal stoppe lavlønnskonkurransen i byggebransjen. Arbeidsgivernes mulighet til å “outsource” arbeidskrafta, enten til bemanningsbyråer eller til underentreprenører med betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår, utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv. Derfor må årets oppgjør få på plass seriøsitetsbestemmelser som faktisk endrer på den utviklingen vi har sett de siste 15 årene med færre egne ansatte og mer innleie og bortsetting. Vi krever at det ikke skal være adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå eller sette bort arbeid dersom det undergraver faste ansettelser i bedriften, og at innleie eller bortsetting skal skje til bedrifter med tariffavtale. Det kan ikke være sånn at tariffbedrifter skal kunne bidra til lønnsdumping ved å sette bort arbeid til dårligere vilkår i neste ledd.


Motvekten til lavlønnskonkurranse og lav produktivitet er akkordarbeid. Partenes eget produktivitetssystem som fremmer selvstendige fagarbeidere, riktig bemanning, kompetanse i alle ledd, og en rettferdig lønn. Vi ser en økende interesse for akkorden blant våre medlemmer, men samtidig er det merkelig at ikke arbeidsgiverne bidrar mer til det mest produktivitetsfremmende lønnssystemet vi har, særlig med tanke på det fallet i produktivitet vi har sett i byggebransjen siden starten av 2000-tallet. Akkordsystemet er partssammensatt og fungerer dersom begge parter investerer i det, og nå må arbeidsgiverne følge opp sin del av ansvaret.


Vi går også samla og godt forberedt inn i årets tariffoppgjør med rettferdige og nødvendige krav. Byggebransjen trenger en kursendring, og i denne må det organiserte arbeidslivet vise vei. For å få til denne endringen må vi ha gjennomslag i årets oppgjør, og det er vi beredt til å streike for!

Kategorier
Nyheter

Årsmøte 28. mars 2022

Årsmøte 28. mars 2022

Årsmøte 2022 vil bli avholdt 28. mars klokken 18.00.

Sted: Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.
En varmrett serveres fra klokken 17.00.
Sparebank 1 informerer om medlemsfordeler fra klokken 17.30.

Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte med temaene 1.mai og tariffoppgjøret.

Dagsorden for møte:

 1. Åpning.
 2. Konstituering.
 3. Beretning 2021.
 4. Regnskap 2021.
 5. Budsjett 2022.
 6. Handlingsplan 2022.
 7. Bevilgninger.
 8. Forslag.
 9. Vedtektsendringer
 10. Valg.
Kategorier
Nyheter

Støtte til humanitært arbeid i Ukraina

Støtte til humanitært arbeid i Ukraina

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever, på linje med en samlet internasjonal fagbevegelse og det internasjonale samfunn, en umiddelbar og betingelsesløs tilbaketrekking av de russiske styrkene fra Ukrainas jord. Uenigheter må løses med dialog og forhandling, ikke gjennom krigshandlinger.

Russland har satt freden og stabiliteten vi har oppnådd gjennom de siste 30 årene i Europa i fare. Russlands angrep på Ukraina truer nå sikkerheten i hele Europa.

Den humanitære situasjonen i Ukraina er nå særdeles alvorlig. Russlands krigshandlinger og rakettangrep forårsaker store tap av menneskeliv og store ødeleggelser. Mange byer er i ferd med å gå tomme for mat, medisiner og øvrige forsyninger. De humanitære og sivile lidelsene i Ukraina er enorme. Vi må forvente store flyktningestrømmer både internt i Ukraina og ut av Ukraina i tida framover.

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det de kan for å hjelpe ukrainske myndigheter med utstyr, humanitær bistand og finansiering.

Vi oppfordrer også våre fagforeningskamerater i alle land, til å stå sammen med oss for dialog, konfliktløsning og fredsbygging.

Det bor mange russere og ukrainere i Norge. Noen av dem jobber side om side i vårt land. Vi oppfordrer alle til å vise ro og solidaritet med hverandre.

Det er russiske myndigheter som må stilles til ansvar for krigen og krigsforbrytelsene i Ukraina, ikke det russiske folket som sådan.

Vi bevilger kr. 20.000.- til Caritas sitt humanitære arbeid.

Vedtatt på styremøte til Fellesforbundets Avdeling 1, Oslo – Akershus den 9.mars 2022.

Kategorier
Nyheter

Oppløs Viken – nå!

Oppløs Viken – nå!

Viken er en sammenslåing som ble gjennomført ved tvang av Solbergregjeringen og som må gjøres om.

De tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold ble tvunget sammen. AP, SV, SP og Rødt har hele tiden ment at dette er feil og at denne sammenslåinga skulle reverseres ved valgseier til disse partiene, noe velgerne også støttet opp om i valgkampen.

Vi ønsker ikke at det skapes mer usikkerhet rundt oppløsingen av dette store fylket, men at Arbeiderpartiet nå stiller opp om løftene de ga i valgkampen.

Viken må oppløses og de tre opprinnelige fylkene Akershus, Buskerud og Østfold gjenopprettes. Det vil være det beste for innbyggerne og for demokratiet.

Vi mener at fordelene ved å oppløse Viken veier tyngre enn ulempene både for innbyggere, de ansatte og økonomi i de aktuelle fylkene.

Vi forventer at Arbeiderpartiet følger opp den politikken de gikk til valg på i 2019 og i 2021.

Vi forventer at Viken Arbeiderparti vil følge opp innholdet i Hurdalsplattformen.

Vi forventer at Arbeiderpartiet tar ansvar og viser seg tilliten fra velgerne verdig.

Styret i Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus.

Kategorier
Nyheter

Uttalelser fra årsmøte 2021

Uttalelser fra årsmøte 2021

Årsmøte 2021 vedtok to uttalelser.

Boikott fotball VM 2022

Årsmøtet i Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever full boikott fra norske myndigheter og Norges Fotballforbund av VM i fotball i Qatar 2022.

En demokratisk stat som Norge kan ikke akseptere at et annet land utnytter fremmedarbeidere på fotballanleggene på slavelignende vis, med umenneskelige bo og arbeidsforhold. Utbyggingsarbeidet som FIFA er ansvarlig for drives av useriøse selskaper som utnytter fremmedarbeidere. Annenhver dag dør en arbeider, og det anslås at mer enn 6 500 vil omkomme i arbeidsulykker før fotballanleggene står ferdige. Arbeiderne har også fått sine pass inndratt, slik at de ikke kan reise ut av landet.

Qatar har ikke ratifisert viktige internasjonale menneskerettighetsavtaler og all fagforeningsvirksomhet er forbudt.

Frem til nå har norske myndigheter og Norges Fotballforbund vist en uakseptabel unnfallenhet og passivitet som Norge ikke kan være bekjent av. Norge må også ha nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet som er avdekket i det internasjonale fotballmiljøet.

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever at Norges Fotballforbund snarest iverksetter boikott av Fotball-VM i Qatar 2022.

Fordømme okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i Øst-Jerusalem.

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever at Norge må fordømme okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i Øst-Jerusalem!

De siste dagene har den israelske hæren, ifølge palestinske helsemyndigheter, drept minst 198 palestinere (tall per 17.05). Blant de drepte er det 58 barn. I denne situasjonen har utenriksminister Søreide i en offisiell uttalelse 11. mai valgt kun å fordømme det som skjer fra palestinsk side. Språkbruken er påfallende. Mens palestinernes handlinger omtales som «angrepene mot Israels sivilbefolkning», omtales Israels bombing av det tett befolkede området som «omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza».

En viktig del av bakgrunnen for det som har skjedd de siste dagene, er situasjonen for den palestinske befolkningen i Jerusalem. Den Israelske staten, via høyesterett prøver å begå noe som ikke kan kalles annet enn et tyveri, av 26 palestinsk-eide hus i bydelen Sheikh Jarrah i Jerusalem. Dette skjer på bakgrunn av en årelang politikk for etnisk rensing, blant annet ved hjelp av utkastelser, riving av hus, umuliggjøring av nybygging for palestinere, samt generelt dårligere vilkår for den palestinske delen av Jerusalems befolkning. Mønsteret er det samme i alle de okkuperte områdene.

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og eksportrestriksjoner, har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. Fellesforbundets Avdeling 1, Oslo – Akershus krever at blokaden av Gaza oppheves. Gazas grenser må̊ åpnes for humanitær hjelp, personer og handel.

Norge må anerkjenne Palestina som egen stat. Det må arbeides for at det internasjonalt føres en politikk som ender i at FN åpner for fullt palestinsk medlemskap. Så lenge okkupasjonen fortsetter og bosettingene opprettholdes og utvides, må vi oppfordre internasjonalt til større og mer målretta boikott av handel og industrisamarbeid med Israel.

Kategorier
Nyheter

Hans-Christian Gabrielsen 1967-2021

Hans-Christian Gabrielsen 1967-2021

Det er med stor sorg vi i dag har mottatt beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død.

Hans-Christian vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Våre tanker går nå til kona Trine og datter Camile.