Kategorier
Nyheter

STREIK!

Som de aller fleste har fått med seg, er nå ca 20.000 medlemmer i ulike LO-forbund tatt ut i streik.
Motparten NHO sier i media i dag at LO har takket nei til et tilbud på 5,2%, men dette medfører ikke riktighet.
Forslaget fra Riksmekleren var en «ramme» på 5,2%. Det var imidlertid en stor andel av denne ramma som var forutsatt at det skulle forhandles om i lokale lønnsforhandlinger. Av erfaring vet vi at det for svært mange da kun vil bli gitt det generelle lønnstillegget og de vil oppleve reallønnsnedgang i nok et oppgjør.

Alle tillitsvalgte som er i streik skal allerede ha fått nødvendig, praktisk informasjon om gjennomføring av streiken, men for de som skal streike fra fredag morgen så vil avdelingen kontakte dere en av de nærmeste dagene.
Både for tillitsvalgte i bedriftene som skal streike fra fredag og tillitsvalgte i de bedriftene som ennå ikke har blitt tatt ut, anbefaler vi at dere går inn på DENNE linken og leser «Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør». Her står det en masse nyttig informasjon om hvordan dere skal forberede/ gjennomføre streiken.

For at medlemmene skal kunne ha rett til å motta streikestøtte fra Fellesforbundet, må alle sammen delta på et «mønstringsmøte». Streikestøtten fra Fellesforbundet er 4.162,- kroner pr. uke. Beløpet er skattefritt.
Alle tillitsvalgte i bedriftene som allerede er i streik, må samle sammen kontonumrene til alle medlemmer på en liste og gi til oss på kontoret vårt her i Lillestrøm.
I bedriftene som skal tas ut fra fredag, bør tillitsvalgte starte denne innsamlingen nå.

Fellesforbundet Avdeling 1 arrangerer mønstringsmøte for våre medlemmer førstkommende fredag, den 21.04.2023, klokka 12.00 i Folkets Hus Lillestrøm. Det er møteplikt for alle medlemmer som er i streik på dette møtet.

Dersom noe skulle være uklart eller dersom du har spørsmål av noe slag, snakk gjerne med din tillitsvalgte først, før du kontakter oss i avdelingen, da vi får svært mange henvendelser disse dagene og vi kan være vanskelige å få tak i.
Kontaktinformasjon til avdelingen er:
e-post: avd001@fellesforbundet.org
Telefon: 23 06 18 90
Besøksadresse: Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm


Fellesforbundet Avdeling 1
Oslo – Akershus

Kategorier
Nyheter

Sakspapirer til årsmøte

Vi håper alle er klare for et spennende årsmøte den 20. April.

Her kommer Årsberetning og regnskap

Kategorier
Nyheter

Årsmøte

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 20. april 2023 klokka 17:30

I Folkes Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm

DAGSORDEN:

1) ÅPNING
2) KONSTITUERING
3) BERETNING 2022
4) REGNSKAP 2022
5) BEVILGNINGER
6) FORSLAG
7) VEDTEKTSENDRING
8) VALG

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE INNE FØR 27.3.2023
avd001@fellesforbundet.org

Hilsen
Avdelingsstyret

Kategorier
Nyheter

Medlemsmøte

Fellesforbundet Avdeling 1 inviterer alle medlemmer til medlemsmøte den 16. mars klokka 18.00 i Folkets Hus Lillestrøm.

I møtet skal vi vedta hvilke av de innkomne forslagene vi skal sende videre til Landsmøtet 2023 samt forslag til paroler for 1. mai.

Det serveres varm mat fra klokken 17.00.

Vel møtt!

Avdelingsstyret

Kategorier
Nyheter

Konferanse for forberedelser til Fellesforbundets Landsmøte 2023

Sammen med flere av avdelingene i Region Øst inviterer Avdeling 1 til et arbeidsverksted hvor vi gjennomgår hvilke temaer landsmøtet 2023 skal gjennom.

Vi lager deretter forslag til de ulike temaene som de ulike avdelingene så sender inn.
Politiske uttalelser, vedtekter, bevilgninger osv.

Konferansen arrangeres Mandag 20 februar fra kl. 10.00 – 15.00
i Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Landsmøtet starter den 20. oktober og i god tid før dette skal vi ha laget og sendt inn forslag til Fellesforbundet.
– Fristen fra avdelingene til forbundet er 20. april.
– Fristen fra klubbene til vår avdeling er den 22. februar
– Dette skal så behandles i styremøtet den 1. mars og deretter på medlemsmøtet den 16. mars.

Vi ber om at de som ønsker å delta på Landsmøteforberedelsene melder seg på ved å trykke HER så bestiller vi lunsj til alle sammen.

Medlemmer av Avdeling 1 får dekket tapt arbeidsfortjeneste av oss.

Kategorier
Nyheter

Kurs for tillitsvalgte innenfor Bil.

Fellesforbundet arrangerer kurs for tillitsvalgte innenfor bilbransjen.

Kurset vil foregå over to dager, den 29. og 30. mars 2023, fra klokka 09.00 til 16.00 begge dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Fellesforbundets vedtekter og Biloverenskomsten.

Påmelding gjøres HER.

Dersom du lurer på noe om kurset eller noe annet, kontakt Oskar Lindøe på telefon: 959 68 773
eller Ronny Kristiansen på telefon: 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – våren 2023

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurset:

Grunnleggende kurs i arbeidsrett – lov og avtaler.

Scan eller trykk på QR-koden for påmelding.

Kurset vil foregå over tre dager, den 14., 15. og 16. mars 2023,
fra klokka 09.00 til 15.00 alle dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, samt kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Fellesforbundets vedtekter, Hovedavtalen og de ulike Overenskomstene.

Det blir servert lunsj alle dager, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.

Dersom noen har behov for overnatting, så ber vi dere ta kontakt med oss, så ordner vi dette.

Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter AOFs satser.

Påmelding gjøres ved å scanne QR-koden over her, eller ved trykke HER.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Bratberg på tlf. 949 83 927,
eller Ronny Kristiansen på tlf. 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

Valgkomiteen trenger forslag

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid med å sette sammen et nytt styre som skal velges på avdelingens årsmøte den 20. april.

De ønsker seg derfor innspill til gode kandidater som har lyst til å være med på å forme avdelingens politikk det neste året.

Forslag til kandidater kan sendes til valg@avdeling1.no

Følgende verv skal velges på dette årsmøtet:

  • – Leder
  • – Sekretær
  • – 2. Styremedlem
  • – 4. Styremedlem
  • – 6. Styremedlem
  • – Minst 3 varamedlemmer
  • – 3 personer til en kontrollkomite
Kategorier
Nyheter

Vi i Fellesforbundet Avdeling 1 skal nå kartlegge vårt organisasjonsområde

I handlingsplanen for 2023 har vi besluttet å kartlegge hele vårt organisasjonsområde.

Per Ivar Nilsen

Halvårsmøtet vedtok handlingsplanen i begynnelsen av desember. Vi ønsker å kartlegge vårt geografiske organisasjonsområde, innenfor alle våre bransjer, for å finne ut av vårt fulle medlemspotensiale.
I denne forbindelse ansettes vår mangeårige nestleder Per Ivar Nilsen, i en 50% stilling fra januar 2023, for å lede arbeidet.

Kategorier
Nyheter

Vi bygger opp bilgruppa igjen.

Fellesforbundet Avdeling 1 satser på bilgruppa og ansetter…

Etter noen år uten en egen bilgruppe i avdelingen, er den nå på plass igjen og vi ansetter bilgruppas leder Oskar Lindøe i en 50% prosjektstilling i 4 måneder fra den 1. januar 2023.
Oskar skal oppsøke våre bilbedrifter for å øke aktiviteten og bygge klubber.
Dersom noen ønsker besøk eller å komme i kontakt med Oskar, ring ham på tlf: 95968773. Han treffes også på e-post: oskar.lindoe@fellesforbundet.org

Leder av bilgruppa, Oskar Lindøe.