Kategorier
Nyheter

Kurs for nye og gamle tillitsvalgte – våren 2023

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurset:

Grunnleggende kurs i arbeidsrett – lov og avtaler.

Scan eller trykk på QR-koden for påmelding.

Kurset vil foregå over tre dager, den 14., 15. og 16. mars 2023,
fra klokka 09.00 til 15.00 alle dager.
Kurssted er Folkets Hus Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm.

Målet med dette kurset er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen, samt kjennskap til innholdet i Arbeidsmiljøloven, Fellesforbundets vedtekter, Hovedavtalen og de ulike Overenskomstene.

Det blir servert lunsj alle dager, så vi ber de som har allergier eller annet om å opplyse om dette i forbindelse med påmeldingen.

Dersom noen har behov for overnatting, så ber vi dere ta kontakt med oss, så ordner vi dette.

Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter AOFs satser.

Påmelding gjøres ved å scanne QR-koden over her, eller ved trykke HER.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vidar Bratberg på tlf. 949 83 927,
eller Ronny Kristiansen på tlf. 994 29 814.

Velkommen til kurs!

Kategorier
Nyheter

Valgkomiteen trenger forslag

Valgkomiteen starter nå sitt arbeid med å sette sammen et nytt styre som skal velges på avdelingens årsmøte den 20. april.

De ønsker seg derfor innspill til gode kandidater som har lyst til å være med på å forme avdelingens politikk det neste året.

Forslag til kandidater kan sendes til valg@avdeling1.no

Følgende verv skal velges på dette årsmøtet:

 • – Leder
 • – Sekretær
 • – 2. Styremedlem
 • – 4. Styremedlem
 • – 6. Styremedlem
 • – Minst 3 varamedlemmer
 • – 3 personer til en kontrollkomite
Kategorier
Nyheter

Vi i Fellesforbundet Avdeling 1 skal nå kartlegge vårt organisasjonsområde

I handlingsplanen for 2023 har vi besluttet å kartlegge hele vårt organisasjonsområde.

Per Ivar Nilsen

Halvårsmøtet vedtok handlingsplanen i begynnelsen av desember. Vi ønsker å kartlegge vårt geografiske organisasjonsområde, innenfor alle våre bransjer, for å finne ut av vårt fulle medlemspotensiale.
I denne forbindelse ansettes vår mangeårige nestleder Per Ivar Nilsen, i en 50% stilling fra januar 2023, for å lede arbeidet.

Kategorier
Nyheter

Vi bygger opp bilgruppa igjen.

Fellesforbundet Avdeling 1 satser på bilgruppa og ansetter…

Etter noen år uten en egen bilgruppe i avdelingen, er den nå på plass igjen og vi ansetter bilgruppas leder Oskar Lindøe i en 50% prosjektstilling i 4 måneder fra den 1. januar 2023.
Oskar skal oppsøke våre bilbedrifter for å øke aktiviteten og bygge klubber.
Dersom noen ønsker besøk eller å komme i kontakt med Oskar, ring ham på tlf: 95968773. Han treffes også på e-post: oskar.lindoe@fellesforbundet.org

Leder av bilgruppa, Oskar Lindøe.
Kategorier
Nyheter

Innkalling til konferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid»

Det kalles med dette inn til oppstartkonferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid».

Tid: Mandag 16. januar 2023 klokka 10.00 – 14.00
Sted: Sørmarka

Forbundssekretær Per Skau informerer om prosjektet, og svarer på spørsmål.
Det blir servert rundstykker under konferansen.

Møtets formål:
Innholdet i konferansene blir lovendringene som kommer på retten til heltid og de nye reglene for innleie, samt hvordan forbundet vil jobbe med skolering av tillitsvalgte lokalt.

Målgruppe:
• ansatte og tillitsvalgte i Fellesforbundets lokalavdelinger
• egen administrasjon,
• kursveiledere
• klubbtillitsvalgte i større klubber

Dekning av lønn/fri for tillitsvalgte:
Det legges til grunn at ansatte og tillitsvalgte som er lønnet av avdelingen beholder sin lønn under konferansen. Det forutsettes at de klubbtillitsvalgte beholder sin lønn hos arbeidsgiver, da vi anser det som en del av tillitsvalgtes oppgave å delta på en slik konferanse. Tillitsvalgte fra bedriftene som ikke får permisjon med lønn, får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser.

Økonomiske forhold:
Fellesforbundet dekker utgiftene til møtelokale, servering (og reisekostnader).
Reisekostnadene for deltakerne dekkes etter billigste reisemåte, organiser samkjøring når dette er mulig.

For å få refundert reiseutlegg, fyller du ut en elektronisk reiseregning på nett når du kommer hjem fra konferansen. Reiseregningen vil normalt bli utbetalt deg ca. to uker etter konferanseavslutning.
Brukerstøtte reiseregning: Telefon 23 06 31 00, e-post: post@fellesforbundet.no

Påmeldingsskjemaet finner du HER og fristen er onsdag 11. januar 2023.

Kategorier
Nyheter

Halvårsmøtet vedtok handlingsplanen for 2023

Halvårsmøtet vedtok handlingsplan for 2023

Torsdag den 1. desember ble det avholdt Halvårsmøte i Fellesforbundet Avdeling 1 i Folkets Hus Lillestrøm.
Her ble blant annet handlingsplanen for 2023 vedtatt.

Kategorier
Nyheter

Julestengt

Avdelingskontoret er stengt fra 22. desember til og med 2. januar.
Hvis dere trenger vår hjelp/veiledning, kan dere sende e-post til avd001@fellesforbundet.org. Denne vil sjekkes sporadisk gjennom romjulen.

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Kategorier
Nyheter

Torsdag den 1. desember, klokka 18.00, avholdes Avdelingens Halvårsmøte i Folkets Hus Lillestrøm.

Halvårsmøte

Torsdag den 1. desember

KL. 18.00

Folkets Hus Lillestrøm
Storgata 38
2000 Lillestrøm

Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Konstituering.
 3. Halvårsregnskap.
 4. Handlingsplan.
 5. Budsjett 2023.
 6. Supplering av valgkomité.
 7. Valg av representanter til LOs lokalavdelinger.
 8. Diverse informasjon fra Avdelingen.


Møtet er åpent for alle avdelingens medlemmer.


Enkel servering før møtet.

Hilsen Avdelingsstyret.

Kategorier
Nyheter

1. mai

1. mai

Det nærmer seg 1. mai og programmet for markeringen i Oslo er klart:

Kl. 09.00:
Markering ved minnesmerket over klubbformann Rolf Wickstrøm og jurist Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll.
Tale av Magne Glimdal, leder av Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus.
Årvoll skoles musikkorps spiller.

Kl. 09.30:
Fellesforbundet i Oslo inviterer til gratis frokost i Oslo Kongressenter – Folkets Hus, Kulturinnslag.

Kl. 11.20:
Arrangementet starter på Youngstorget med taler og appeller.

Kl. 12.50:
Avmarsj.
Fellesforbundet stiller opp foran inngangen til Folkets Hus.
Kampen Janitsjar spiller for fagforeningene i Fellesforbundet.

Det vil også bli lokale arrangementer på Lillestrøm, Jessheim, Eidsvoll, Ski og Bærum. Program for dette kommer så fort det er klart.

Kategorier
Nyheter

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp lavlønnskonkurransen – sikre faste ansettelser og økt produktivitet i byggebransjen!


Bakteppet for årets tariffoppgjør i byggebransjen er et arbeidsmarked som i lang tid har vært preget av lavlønnskonkurranse og hvor andelen faste ansatte i produksjonsbedriftene har sunket, samtidig som innleie fra bemanningsbyråer og bortsetting til underentreprenører med helt andre lønns- og arbeidsvilkår har økt kraftig. Nylig kom også FAFO-rapporten “Hvem er de lavtlønte?”, som viser at andelen lavtlønte (altså de som tjener under 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) har økt i senere tid, og at økningen av både andelen og antallet lavtlønte jobber har økt betraktelig innenfor byggebransjen.


Arbeidsgiverne har de siste oppgjørene hevdet at å heve minstelønna ytterligere vil føre til at vi sprenger ramma for oppgjøret, fordi det nå er så mange flere enn tidligere som går på minstelønn. Men hva er det egentlig de sier her? Arbeidsgiverne sier ikke annet enn det som slås fast i FAFO-rapporten, nemlig at lavlønnskonkurransen har nådd langt i byggebransjen, og de er ikke snauere enn at de bruker det som et argument mot å heve de lavest lønte i bransjen vår. Dette må avvises, og kan ikke være inngangen til årets oppgjør. Vi aksepterer ikke at store deler av bransjen blir hengende etter, minstelønna må følge etter og skal opp på 85% av gjengs lønn!


Det er ikke bare minstelønna som må heves om vi skal stoppe lavlønnskonkurransen i byggebransjen. Arbeidsgivernes mulighet til å “outsource” arbeidskrafta, enten til bemanningsbyråer eller til underentreprenører med betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår, utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv. Derfor må årets oppgjør få på plass seriøsitetsbestemmelser som faktisk endrer på den utviklingen vi har sett de siste 15 årene med færre egne ansatte og mer innleie og bortsetting. Vi krever at det ikke skal være adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå eller sette bort arbeid dersom det undergraver faste ansettelser i bedriften, og at innleie eller bortsetting skal skje til bedrifter med tariffavtale. Det kan ikke være sånn at tariffbedrifter skal kunne bidra til lønnsdumping ved å sette bort arbeid til dårligere vilkår i neste ledd.


Motvekten til lavlønnskonkurranse og lav produktivitet er akkordarbeid. Partenes eget produktivitetssystem som fremmer selvstendige fagarbeidere, riktig bemanning, kompetanse i alle ledd, og en rettferdig lønn. Vi ser en økende interesse for akkorden blant våre medlemmer, men samtidig er det merkelig at ikke arbeidsgiverne bidrar mer til det mest produktivitetsfremmende lønnssystemet vi har, særlig med tanke på det fallet i produktivitet vi har sett i byggebransjen siden starten av 2000-tallet. Akkordsystemet er partssammensatt og fungerer dersom begge parter investerer i det, og nå må arbeidsgiverne følge opp sin del av ansvaret.


Vi går også samla og godt forberedt inn i årets tariffoppgjør med rettferdige og nødvendige krav. Byggebransjen trenger en kursendring, og i denne må det organiserte arbeidslivet vise vei. For å få til denne endringen må vi ha gjennomslag i årets oppgjør, og det er vi beredt til å streike for!