Kategorier
Nyheter

Fellesforbundets krav ifm grensestengning og inntekssikring

Stengte grenser og arbeidstakernes rettigheter
Da landets grenser ble stengt i mars 2020 opplevde vi at mange av våre utenlandske medlemmer, særlig i industrien, ble gående uten inntekt på grunn av uklarheter i regelverket, problemer med registrering hos NAV osv.


Vi hadde forventet at det nær ett år senere var ryddet opp i dette, og at det nå var forberedt informasjon til arbeidstakere i forbindelse med nye grensestengninger. Vi registrerer at dette overhodet ikke er tilfelle. I slutten av januar mistet mange arbeidstakere igjen inntekten over natta. Og myndighetene svikter både arbeidstakere og arbeidsgivere – regjeringen har så langt ingen klare svar på hvilke regler og inntektssikringsordninger som gjelder.


Dette rammer blant annet mange av Fellesforbundets medlemmer, som grensependlere langs svenskegrensa og andre pendlere fra EØS-området. Et typisk eksempel er fra en byggbedrift, som dagen etter grensestengningen sendte ut informasjon til sine ansatte: «Vi har i dag en uoversiktlig situasjon der regelverket ikke er tydelig hverken for oss som arbeidsgiver eller for deg som medarbeider hos oss». Bedriften konkluderte deretter med at arbeidstakere som er i Sverige og ikke kan komme på jobb, får tilbud om permisjon uten lønn. De siste par ukene har forbundet fått informasjon fra mange avdelinger og klubber om medlemmer som står på bar bakke. Folk kommer seg ikke på jobb, og mottar verken lønn, dagpenger eller sykepenger.
Regjeringen må ta ansvar, og forbundet jobber med intenst med saken gjennom alle tilgjengelige kanaler. Vi har blant annet varslet om situasjonen i ulike møter med regjeringen, levert en klar melding til Arbeidslivs- og politisk råd og vi har fortløpende kontakt og tett dialog med LO i arbeidet med å presse regjeringen til å ta ansvar.


Fellesforbundets helt ufravikelige utgangspunkt er at arbeidstakere som skatter til og arbeider i Norge og som helt ufrivillig har havnet i en situasjon hvor de blir utestengt fra jobb, ikke skal miste inntekten. Så langt er det ikke klarlagt fra myndighetenes side verken om eller hvordan inntektstapet skal kompenseres eller hvilke ytelser arbeidstakerne har krav på i denne helt spesielle situasjonen. Dessverre har vi en regjering som vender det blinde øyet til og lar arbeidsfolk seile sin egen sjø.


Flere av avdelingene har sendt eksempler og informasjon om konsekvensene av grensestengningen til forbundet. Fortsett med det, vi trenger ammunisjon, og vi gir oss ikke!