Kategorier
Nyheter

Foredrag om sabotasjen på Ryghkollen i 1943

Historikeren Lars Borgersrud forteller om
jernbanesabotasjen ved Ryghkollen i Mjøndalen i
oktober 1943, da et tysk troppetransporttog ble sprengt
av skinnene.

Foredraget vil bli avholdt på Folkets hus i Lillestrøm, Storgata 38, 2000 Lillestrøm. Tirsdag 12. oktober kl 18:30

For spørsmål om arrangementet, kontakt ahahistorie@gmail.com.

Dette er et interessant foredrag om jernbanesabotasjen som den kommunistiske Osvald-gruppa gjennomførte og som førte til at flere tyskere mistet livet. Fem gisler ble skutt av tyskerne etterpå.
Dette var et eksempel på det NKP kalte den aktive linje i motstandskampen.

Hvordan ble
forholdet mellom NKP og Hjemmefronten?

Hva skjedde med Osvald-gruppa?

På møtet blir det anledning til spørsmål og diskusjon. Det blir også mulig å
skaffe seg boka om Mjøndalensabotasjen, «Ryghkollen – et øyeblikk av krigen»,
skrevet av Lars Borgersrud og Ulf Normann Olsen. Sistnevnte er sønn av en av
sabotørene fra dengang. Han deltar på møtet 12.oktober

På møtet blir det anledning til spørsmål og diskusjon. Det blir også mulig å
skaffe seg boka om Mjøndalensabotasjen, «Ryghkollen – et øyeblikk av krigen»,
skrevet av Lars Borgersrud og Ulf Normann Olsen. Sistnevnte er sønn av en av
sabotørene fra dengang. Han deltar på møtet 12.oktober

Foredraget blir arrangert av Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus i samarbeid med SV Lillestrøm, AP Lillestrøm og Fellesforbundet avdeling 1