Kategorier
Nyheter

Innkalling til konferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid»

Det kalles med dette inn til oppstartkonferanse i forbindelse med prosjekt «flere faste stillinger og heltid».

Tid: Mandag 16. januar 2023 klokka 10.00 – 14.00
Sted: Sørmarka

Forbundssekretær Per Skau informerer om prosjektet, og svarer på spørsmål.
Det blir servert rundstykker under konferansen.

Møtets formål:
Innholdet i konferansene blir lovendringene som kommer på retten til heltid og de nye reglene for innleie, samt hvordan forbundet vil jobbe med skolering av tillitsvalgte lokalt.

Målgruppe:
• ansatte og tillitsvalgte i Fellesforbundets lokalavdelinger
• egen administrasjon,
• kursveiledere
• klubbtillitsvalgte i større klubber

Dekning av lønn/fri for tillitsvalgte:
Det legges til grunn at ansatte og tillitsvalgte som er lønnet av avdelingen beholder sin lønn under konferansen. Det forutsettes at de klubbtillitsvalgte beholder sin lønn hos arbeidsgiver, da vi anser det som en del av tillitsvalgtes oppgave å delta på en slik konferanse. Tillitsvalgte fra bedriftene som ikke får permisjon med lønn, får dekket tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser.

Økonomiske forhold:
Fellesforbundet dekker utgiftene til møtelokale, servering (og reisekostnader).
Reisekostnadene for deltakerne dekkes etter billigste reisemåte, organiser samkjøring når dette er mulig.

For å få refundert reiseutlegg, fyller du ut en elektronisk reiseregning på nett når du kommer hjem fra konferansen. Reiseregningen vil normalt bli utbetalt deg ca. to uker etter konferanseavslutning.
Brukerstøtte reiseregning: Telefon 23 06 31 00, e-post: post@fellesforbundet.no

Påmeldingsskjemaet finner du HER og fristen er onsdag 11. januar 2023.