Kategorier
Nyheter

Juleferie med påfølgene karantene

Det er snart jul og mange skal hjem til familiene sine, også utenlandske arbeidstagere. Oslo kommune har derfor kommet med en liten presisering om karantene reglene som du kan lese under her.

Bygg- og anleggsbransjen er en bransje med stort innslag av utenlandske arbeidstakere fra land med høy smitte. For Oslo kommune, som en kommune med høy smitteandel og høy grad av arbeidsinnvandring, er det særlig viktig at reglene og kravene knyttet til testing og karantene er kjent og blir fulgt opp i forbindelse med at utenlandske arbeidstakere returnerer til Norge etter juleferien. 

Informasjon det er  viktig å være kjent med:

Regjeringen innførte 7. november 2020 nye krav til testing og karantene ved innreise til Norge. Regjeringen oppdaterte regelverket ble 13. desember 2020. Disse bestemmelsen vil få anvendelse for utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge. Informasjon er lagt ut på Folkehelseinstituttets nettsted om karantene og isolasjon. Se også statlige myndigheters informasjon om innreiserestriksjoner og innreisekarantene, der dere også finner egenerklæringsskjema knyttet til gjennomføring av karantene.

Hovedpunkter i regelverket:

  1. Arbeidstakere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal være i karantene i 10 døgn. Kravet om karantene gjelder ikke arbeidstakere fra Finland og Sverige som jevnlig (mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager) ankommer Norge for å arbeide, eller arbeidstakere fra EU-land som har lav smittespredning – «gule land».
  1. Arbeidstaker skal ved innreise også fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2p. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.
  1. Utgangspunktet er at arbeidstakere som ankommer Norge skal oppholde seg på et karantenehotell i hele karanteneperioden. Dette gjelder imidlertid ikke dersom arbeidstakerne ved innreise til Norge kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Et slikt oppholdssted kan typisk være bolig som arbeidsgiver har leid til den ansatte, hotellrom eller annet et egnet sted som oppfyller kravene i bestemmelsen. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt egenerklæringsskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som bekrefter at oppholdsstedet oppfyller kravene.
  1. Arbeidstakerne bør også være informert om at de i innreisekarantene kan ikke gå på jobb eller møte andre kollegaer i denne perioden. Videre at de kun oppholder seg utenfor oppholdsstedet dersom de kan unngå nærkontakt med andre og de skal ikke benyttes offentlig transport annet enn ved reise til oppholdsstedet.
  1. Det gjøres videre oppmerksom på at Oslo kommune har et karantenehotell for innreisende til Norge som kommer via Oslo Havn og skal gjennomføre karantenetiden på et karantenehotell. Politiet henviser reisende som får innreisetillatelse og som skal oppholde seg på karantenehotellet til det aktuelle hotellet. Det går derfor ikke an å bestille plass på karantenehotellet for personer som planlegger reise til Norge. For arbeidsgiver er kostnaden ved karantenehotell 500 kroner pr. døgn.

Arbeidsplasser er en viktig formidlingsarena. Folkehelseinstituttet har også laget informasjon om hvordan arbeidsgivere bør følge opp smittevernreglene – se Råd for arbeidsplassen. Arbeidstilsynet følger opp at arbeidsgivere iverksetter smittverntiltak.