Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Som fagorganisert i Fellesforbundet har du mange fordeler, både når det gjelder lønn, arbeidstid og andre sosiale forhold. I tillegg får du gode forsikringer og andre gode medlemsfordeler f.eks. på leiebil, ferie/opplevelser, mobiltelefoni/bredbånd gjennom LOfavør.

Som organisert i en bedrift med tariffavtale får du:

  • Garantert, avtalefestet lønn (i henhold til tariffavtalen). Rett til lokale forhandlinger.
  • 37,5 timer eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid
  • Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Som partner har du rett til 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon
  • Minst 50 % og ofte 100 % overtidstillegg
  • Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg
  • Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg (avtalefestet pensjon)
  • 5 uker ferie og 12 % feriepenger
  • Rett til juridisk bistand/vurdering ved oppsigelse. Gratis hjelp fra jurist hvis det er nødvendig
  • Rett til juridisk bistand/vurdering ved yrkesskade. Gratis hjelp fra jurist hvis det er nødvendig

Bedrift uten tariffavtale

Er du organisert, men jobber i en bedrift uten tariffavtale, har du likevel rett på bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid, samt ved yrkesskade eller oppsigelse. 

Hva er en tariffavtale?

Hvordan får vi tariffavtale?

Dine forsikringer i Fellesforbundet

LOfavør Innboforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Forsikringen gjelder ikke elevmedlemskap.

LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.

Forsikringer med egenbetaling

LOfavør Advokatforsikring: Alle yrkesaktive medlemmer i Fellesforbundet kan få denne ordningen fra 1. mai 2020. Forsikringen koster 71 kr. i måneden. Forsikringen vil gjelde sentrale rettsområder i privatlivet, som familie og arv, kjøp, husleie, nabosaker, forsikringsoppgjør og førerkortbeslag.

Les mer om advokatforsikingen.

LOfavør Reiseforsikring: Alle medlemmer i Fellesforbundet kan få denne forsikringen til 95 kr. i måneden. Forsikringen gjelder hele familien, døgnet rundt, i hele verden. Ingen egenandel og avbestillingsforsikring er inkludert.

Les mer om reiseforsikringen.

Her kan du kjøpe reiseforsikringen

Særs god boliglånrente

LOfavør har en rekke fordeler til våre medlemmer. Sjekk ut nyvinningen LOfavør boliglån, som har en svært god rente.

Se alle fordelene du får gjennom LOfavør

Støtte til etterutdanning

Er du medlem av Fellesforbundet (ikke elev og student) og har hatt sammenhengende medlemskap de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger.

Les mer om støtte til etterutdanning