Medlemsinformasjon

Medlemsinformasjon

Som medlem av Fellesforbundet står du aldri alene.
Vi jobber aktivt for at du og 160 000 andre skal ha en rettferdig og trygg arbeidsplass.

Yrkesaktivt hovedmedlem

Inkludert i ditt medlemskap:

 • Vår hjelp ved spørsmål om lønn, arbeidstid og andre sosiale forhold.
 • Juridisk bistand om nødvendig, i saker som handler om ditt arbeidsforhold, og 1 time gratis rådgivning hos advokat i alle andre juridiske spørsmål.
 • Markedets beste forsikringsordninger:
 1. Inkludert i medlemskapet: LOfavør Innbo-, Grunn- og Fritidsulykkeforsikring.
 2. Til forbundspris, kr. 63,- pr. måned: LOfavør Advokatforsikring. Denne forsikringen hjelper deg med alle juridiske spørsmål, utenom det som handler om ditt arbeidsliv. (Er gratis-, og kan velges bort i løpet av de to første månedene etter innmelding).
 3. Til forbundspris, fra kr. 95,- pr. måned: LOfavør Reiseforsikring (Er frivillig, og inkluderer ikke egenandel eller avbestillingsforsikring).
 • Gode kurstilbud og mulighet for utdanningsstipend.
 • Støtte ved streik.
 • Forslags- og stemmerett på medlems- og årsmøter.
  I tillegg får du mange flere tilbud gjennom LOfavør, blant annet Norges beste boliglån og fordeler på leiebil, ferie/opplevelser og mobiltelefoni/bredbånd.

Les mer om dine medlemsfordeler HER.

Som yrkesaktivt hovedmedlem må du betale fagforeningskontingent. Dersom du er ansatt i en bedrift med tariffavtale og/eller avtale om kontingenttrekk, trekker din arbeidsgiver 1,75% direkte av din bruttolønn pr. måned. Dersom du ikke er ansatt i en bedrift med tariffavtale og/eller avtale om kontingenttrekk, vil du få tilsendt giro i posten eller e-faktura i din nettbank. Du må selv regne ut beløpet du skal betale.
MERK! Du kan sende oss din brutto årslønn, så kan vi bergene din kontingent pr. måned.

Blir du arbeidsledig, sykemeldt, går ut i permisjon/militærtjeneste eller går av med pensjon er det viktig at du gir oss beskjed, da dette påvirker hvor mye du skal betale i kontingent. Det er også viktig at du tar kontakt dersom du bytter arbeidsgiver eller adresse, da slike endringer ikke kommer automatisk opp hos oss.

Studentmedlem

Inkludert i ditt studentmedlemskap:

 • Vår hjelp ved forhandlinger om lønn.
 • Vår hjelp ved juridiske spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår,
  samt 1 time gratis rådgivning hos advokat.
 • Norges beste innboforsikring, gjennom LOfavør.
 • Gode kurstilbud.
 • Forslags- og stemmerett på medlems- og årsmøter.
  I tillegg kan du tegne flere forsikringer-, og benytte flere tilbud gjennom LOfavør.

Les mer om dine medlemsfordeler HER.

Som studentmedlem skal du betale litt fagforeningskontingent. Kontingenten er på kr. 500,- i året, og fordeles på to innbetalinger (kr. 250,- pr. halvår).

Dersom du bytter adresse er det viktig at du gir oss beskjed, da vi ikke får opp slike endringer automatisk i vårt system. Husk også at du som studentmedlem må holde deg innenfor inntektsgrensen til Statens Lånekasse for Utdanning (Lånekassen).

Les mer om dette HER.

Elevmedlem

Inkludert i ditt elevmedlemskap:

 • Vår hjelp ved forhandlinger om lønn.
 • Vår hjelp ved juridiske spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår,
  samt 1 time gratis rådgivning hos advokat.
 • Gode kurstilbud.
 • Forslags- og stemmerett på medlems- og årsmøter.

I tillegg kan du tegne forsikringer-, og benytte flere tilbud gjennom LOfavør.

Les mer om dine medlemsfordeler HER.

Som elevmedlem skal du ikke betale fagforeningskontingent.

Dersom du bytter adresse er det viktig at du gir oss beskjed, da vi ikke får opp slike endringer automatisk i vårt system. Husk også at elevmedlemskap kun gjelder for deg under 20 år.

Takk!

Vi takker for at du har valgt å være medlem i vår forening.
Sammen skaper vi et rettferdig og trygt arbeidsliv med plass til alle!