Kategorier
Nyheter

Oppløs Viken – nå!

Oppløs Viken – nå!

Viken er en sammenslåing som ble gjennomført ved tvang av Solbergregjeringen og som må gjøres om.

De tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold ble tvunget sammen. AP, SV, SP og Rødt har hele tiden ment at dette er feil og at denne sammenslåinga skulle reverseres ved valgseier til disse partiene, noe velgerne også støttet opp om i valgkampen.

Vi ønsker ikke at det skapes mer usikkerhet rundt oppløsingen av dette store fylket, men at Arbeiderpartiet nå stiller opp om løftene de ga i valgkampen.

Viken må oppløses og de tre opprinnelige fylkene Akershus, Buskerud og Østfold gjenopprettes. Det vil være det beste for innbyggerne og for demokratiet.

Vi mener at fordelene ved å oppløse Viken veier tyngre enn ulempene både for innbyggere, de ansatte og økonomi i de aktuelle fylkene.

Vi forventer at Arbeiderpartiet følger opp den politikken de gikk til valg på i 2019 og i 2021.

Vi forventer at Viken Arbeiderparti vil følge opp innholdet i Hurdalsplattformen.

Vi forventer at Arbeiderpartiet tar ansvar og viser seg tilliten fra velgerne verdig.

Styret i Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus.