Pensjonistforeningen

Pensjonistforeningen

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus har en egen pensjonistforening, som er medlem i Pensjonistforbundet.

Noen av Pensjonistforbundets viktigste oppgaver er å jobbe for pensjonistenes økonomi, trygghet og velferd. For å oppnå en god påvirkningskraft overfor myndigheter og politiske organer er det derfor viktig å ha mange medlemmer i ryggen. Vi håper derfor Avdeling 1 sine medlemmer blir med i  pensjonistforeningen når tiden er inne for å avslutte arbeidskarrieren.

Pensjonistforeningen holder medlemsmøter siste mandag i måneden, med unntak av juni, juli og desember, og arrangerer turer – både dagsturer og turer som går over flere dager. Det gis som regel økonomisk tilskudd til turene slik at kostnadene holdes på et rimelig nivå.

For nærmer informasjon om aktiviteter etc., ta kontakt med oss eller foreningens leder Åge Limbodal på tlf. 907 32 185 eller epost aa-l@online.no.

Les mer om Pensjonistforbundet HER.