Pensjonistforeningen

Pensjonistforeningen

Avd. 1 har egen pensjonistforening. Foreningen er medlem i Pensjonistforbundet.

Noe av Pensjonistforbundetets viktigste oppgaver er å jobbe for pensjonistenes økonomi, trygghet og velferd. For å oppnå en god påvirkningskraft overfor myndigheter og politiske organer er det derfor viktig å ha mange medlemmer i ryggen. Vi håper derfor avd. 1 s` medlemmer blir med i  pensjonistforeningen når tiden er inne for å avslutte den yrkesaktive karriere.

Vi holder medlemsmøter siste mandag i måneden, med unntak av juni, juli og desember, og arrangerer turer, både dagsturer og flerdags turer. Det gis som regel økonomisk tilskudd til turene slik at kostnadene holdes på et rimelig nivå.

For nærmer informasjon om aktiviteter etc. ta kontakt med avdelingen, eller pensjonistforeningens leder Åge Limbodal, tlf. 907 32 185, eller epost aa-l@online.no.

du kan lese mer om Pensjonistforbundet ved å trykke HER