Kategorier
Nyheter

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp Lavlønnskonkurransen

Stopp lavlønnskonkurransen – sikre faste ansettelser og økt produktivitet i byggebransjen!


Bakteppet for årets tariffoppgjør i byggebransjen er et arbeidsmarked som i lang tid har vært preget av lavlønnskonkurranse og hvor andelen faste ansatte i produksjonsbedriftene har sunket, samtidig som innleie fra bemanningsbyråer og bortsetting til underentreprenører med helt andre lønns- og arbeidsvilkår har økt kraftig. Nylig kom også FAFO-rapporten “Hvem er de lavtlønte?”, som viser at andelen lavtlønte (altså de som tjener under 85% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) har økt i senere tid, og at økningen av både andelen og antallet lavtlønte jobber har økt betraktelig innenfor byggebransjen.


Arbeidsgiverne har de siste oppgjørene hevdet at å heve minstelønna ytterligere vil føre til at vi sprenger ramma for oppgjøret, fordi det nå er så mange flere enn tidligere som går på minstelønn. Men hva er det egentlig de sier her? Arbeidsgiverne sier ikke annet enn det som slås fast i FAFO-rapporten, nemlig at lavlønnskonkurransen har nådd langt i byggebransjen, og de er ikke snauere enn at de bruker det som et argument mot å heve de lavest lønte i bransjen vår. Dette må avvises, og kan ikke være inngangen til årets oppgjør. Vi aksepterer ikke at store deler av bransjen blir hengende etter, minstelønna må følge etter og skal opp på 85% av gjengs lønn!


Det er ikke bare minstelønna som må heves om vi skal stoppe lavlønnskonkurransen i byggebransjen. Arbeidsgivernes mulighet til å “outsource” arbeidskrafta, enten til bemanningsbyråer eller til underentreprenører med betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår, utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv. Derfor må årets oppgjør få på plass seriøsitetsbestemmelser som faktisk endrer på den utviklingen vi har sett de siste 15 årene med færre egne ansatte og mer innleie og bortsetting. Vi krever at det ikke skal være adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå eller sette bort arbeid dersom det undergraver faste ansettelser i bedriften, og at innleie eller bortsetting skal skje til bedrifter med tariffavtale. Det kan ikke være sånn at tariffbedrifter skal kunne bidra til lønnsdumping ved å sette bort arbeid til dårligere vilkår i neste ledd.


Motvekten til lavlønnskonkurranse og lav produktivitet er akkordarbeid. Partenes eget produktivitetssystem som fremmer selvstendige fagarbeidere, riktig bemanning, kompetanse i alle ledd, og en rettferdig lønn. Vi ser en økende interesse for akkorden blant våre medlemmer, men samtidig er det merkelig at ikke arbeidsgiverne bidrar mer til det mest produktivitetsfremmende lønnssystemet vi har, særlig med tanke på det fallet i produktivitet vi har sett i byggebransjen siden starten av 2000-tallet. Akkordsystemet er partssammensatt og fungerer dersom begge parter investerer i det, og nå må arbeidsgiverne følge opp sin del av ansvaret.


Vi går også samla og godt forberedt inn i årets tariffoppgjør med rettferdige og nødvendige krav. Byggebransjen trenger en kursendring, og i denne må det organiserte arbeidslivet vise vei. For å få til denne endringen må vi ha gjennomslag i årets oppgjør, og det er vi beredt til å streike for!