Kategorier
Nyheter

Stort JA-flertall

Stort JA-flertall

De 5 første overenskomstene våre er ferdig stemt og det ble et klart flertall for Ja.

Totalt sett var det en høy deltagelse, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi fikk enda høyere deltagelse fra våre bedrifter innen industri og bil.

Fornøyde medlemmer

Forbundssekretær Knut Øygard sier det er både høy deltakelse og store ja-andeler.

– Dette viser at medlemmene både er fornøyd med resultatet, og har vært ivrige etter å ha fått sagt sin mening også i en koronatid, sier Øygard.

Medlemmene har sluttet opp om endringene i overenskomstene. I frontfaget er det spesielt en ting mange trekker frem:

– På industrioverenskomsten har vi fått spesielt positive tilbakemeldinger på avtalen om å sikre at nye grupper også kan bli ivaretatt av overenskomsten. 

Takke for deltakelsen

Forbundssekretæren takker alle som har bidratt til den høye deltakelsen i avstemningen.

– Det har vært stor oppslutning om infromasjonskonferansene ute i landet. Vi sender en stor takk til alle som har stilt opp for å sørge for at medlemmene har fått sagt sitt om oppgjøret, sier Knut Øygard.

Fellesforbundet har med dette feid all tvil av banen. Selv i koronasituasjonen har det vært mulig å gjennomføre et normalt lønnsoppgjør.

– Dette viser at vi er en organisasjon som evner å gjennomføre et lønnsoppgjør også i helt spesielle krisesituasjoner.

Oppslutning og resultat:

OverenskomstJaNei
Industrioverenskomsten77,5%20,1%
Fellesoverenskomsten for byggfag81,5%14,8%
Overenskomsten for byggeindustrien76,1%22,2%
VTA-Overenskomsten92,6%2,6%
Biloverenskomsten82,9%13,7%