Kategorier
Nyheter

Støtte til humanitært arbeid i Ukraina

Støtte til humanitært arbeid i Ukraina

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever, på linje med en samlet internasjonal fagbevegelse og det internasjonale samfunn, en umiddelbar og betingelsesløs tilbaketrekking av de russiske styrkene fra Ukrainas jord. Uenigheter må løses med dialog og forhandling, ikke gjennom krigshandlinger.

Russland har satt freden og stabiliteten vi har oppnådd gjennom de siste 30 årene i Europa i fare. Russlands angrep på Ukraina truer nå sikkerheten i hele Europa.

Den humanitære situasjonen i Ukraina er nå særdeles alvorlig. Russlands krigshandlinger og rakettangrep forårsaker store tap av menneskeliv og store ødeleggelser. Mange byer er i ferd med å gå tomme for mat, medisiner og øvrige forsyninger. De humanitære og sivile lidelsene i Ukraina er enorme. Vi må forvente store flyktningestrømmer både internt i Ukraina og ut av Ukraina i tida framover.

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det de kan for å hjelpe ukrainske myndigheter med utstyr, humanitær bistand og finansiering.

Vi oppfordrer også våre fagforeningskamerater i alle land, til å stå sammen med oss for dialog, konfliktløsning og fredsbygging.

Det bor mange russere og ukrainere i Norge. Noen av dem jobber side om side i vårt land. Vi oppfordrer alle til å vise ro og solidaritet med hverandre.

Det er russiske myndigheter som må stilles til ansvar for krigen og krigsforbrytelsene i Ukraina, ikke det russiske folket som sådan.

Vi bevilger kr. 20.000.- til Caritas sitt humanitære arbeid.

Vedtatt på styremøte til Fellesforbundets Avdeling 1, Oslo – Akershus den 9.mars 2022.