Kategorier
Nyheter

STREIK!

Som de aller fleste har fått med seg, er nå ca 20.000 medlemmer i ulike LO-forbund tatt ut i streik.
Motparten NHO sier i media i dag at LO har takket nei til et tilbud på 5,2%, men dette medfører ikke riktighet.
Forslaget fra Riksmekleren var en «ramme» på 5,2%. Det var imidlertid en stor andel av denne ramma som var forutsatt at det skulle forhandles om i lokale lønnsforhandlinger. Av erfaring vet vi at det for svært mange da kun vil bli gitt det generelle lønnstillegget og de vil oppleve reallønnsnedgang i nok et oppgjør.

Alle tillitsvalgte som er i streik skal allerede ha fått nødvendig, praktisk informasjon om gjennomføring av streiken, men for de som skal streike fra fredag morgen så vil avdelingen kontakte dere en av de nærmeste dagene.
Både for tillitsvalgte i bedriftene som skal streike fra fredag og tillitsvalgte i de bedriftene som ennå ikke har blitt tatt ut, anbefaler vi at dere går inn på DENNE linken og leser «Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør». Her står det en masse nyttig informasjon om hvordan dere skal forberede/ gjennomføre streiken.

For at medlemmene skal kunne ha rett til å motta streikestøtte fra Fellesforbundet, må alle sammen delta på et «mønstringsmøte». Streikestøtten fra Fellesforbundet er 4.162,- kroner pr. uke. Beløpet er skattefritt.
Alle tillitsvalgte i bedriftene som allerede er i streik, må samle sammen kontonumrene til alle medlemmer på en liste og gi til oss på kontoret vårt her i Lillestrøm.
I bedriftene som skal tas ut fra fredag, bør tillitsvalgte starte denne innsamlingen nå.

Fellesforbundet Avdeling 1 arrangerer mønstringsmøte for våre medlemmer førstkommende fredag, den 21.04.2023, klokka 12.00 i Folkets Hus Lillestrøm. Det er møteplikt for alle medlemmer som er i streik på dette møtet.

Dersom noe skulle være uklart eller dersom du har spørsmål av noe slag, snakk gjerne med din tillitsvalgte først, før du kontakter oss i avdelingen, da vi får svært mange henvendelser disse dagene og vi kan være vanskelige å få tak i.
Kontaktinformasjon til avdelingen er:
e-post: avd001@fellesforbundet.org
Telefon: 23 06 18 90
Besøksadresse: Nannestadgata 2B, 2000 Lillestrøm


Fellesforbundet Avdeling 1
Oslo – Akershus