Ungdom

Ungdom

Ungdommen i Fellesforbundet Avdeling 1 er tilsluttet ungdomsutvalget til Oslo og Akershus. De har møter flere ganger i året og legger ut all relevant informasjon på sin Facebookside.

Ungdomstillitsvalgte i avdelingen er Ayat Majbel Saeid.