Kategorier
Nyheter

Utsettelse av klubbenes årsmøter

Med bakgrunn i dagens situasjon med Corona-epidemi og helsemyndighetenes smittevernråd har flere av forbundets bedriftsklubber utfordringer med å gjennomføre sine årsmøter. Forbundets vedtekter fastsetter at årsmøter i klubber skal avholdes innen utgangen av februar.

Forbundsstyret har i møte 26. januar gitt dispensasjon fra fristen for årsmøter i bedriftsklubbene i 2021, frem til helsemyndighetene endrer sine smittevernråd slik at fysiske møter igjen kan gjennomføres.

Valgperioden prolongeres for de valgte i klubber.

Se mer informasjon om koronasituasjonen på Fellesforbundet sin nettside.