Kategorier
Nyheter

Uttalelser fra årsmøte 2021

Uttalelser fra årsmøte 2021

Årsmøte 2021 vedtok to uttalelser.

Boikott fotball VM 2022

Årsmøtet i Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever full boikott fra norske myndigheter og Norges Fotballforbund av VM i fotball i Qatar 2022.

En demokratisk stat som Norge kan ikke akseptere at et annet land utnytter fremmedarbeidere på fotballanleggene på slavelignende vis, med umenneskelige bo og arbeidsforhold. Utbyggingsarbeidet som FIFA er ansvarlig for drives av useriøse selskaper som utnytter fremmedarbeidere. Annenhver dag dør en arbeider, og det anslås at mer enn 6 500 vil omkomme i arbeidsulykker før fotballanleggene står ferdige. Arbeiderne har også fått sine pass inndratt, slik at de ikke kan reise ut av landet.

Qatar har ikke ratifisert viktige internasjonale menneskerettighetsavtaler og all fagforeningsvirksomhet er forbudt.

Frem til nå har norske myndigheter og Norges Fotballforbund vist en uakseptabel unnfallenhet og passivitet som Norge ikke kan være bekjent av. Norge må også ha nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet som er avdekket i det internasjonale fotballmiljøet.

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever at Norges Fotballforbund snarest iverksetter boikott av Fotball-VM i Qatar 2022.

Fordømme okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i Øst-Jerusalem.

Fellesforbundet Avdeling 1, Oslo – Akershus krever at Norge må fordømme okkupasjonsmakten Israels drap på sivile i Gaza og etniske rensing i Øst-Jerusalem!

De siste dagene har den israelske hæren, ifølge palestinske helsemyndigheter, drept minst 198 palestinere (tall per 17.05). Blant de drepte er det 58 barn. I denne situasjonen har utenriksminister Søreide i en offisiell uttalelse 11. mai valgt kun å fordømme det som skjer fra palestinsk side. Språkbruken er påfallende. Mens palestinernes handlinger omtales som «angrepene mot Israels sivilbefolkning», omtales Israels bombing av det tett befolkede området som «omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza».

En viktig del av bakgrunnen for det som har skjedd de siste dagene, er situasjonen for den palestinske befolkningen i Jerusalem. Den Israelske staten, via høyesterett prøver å begå noe som ikke kan kalles annet enn et tyveri, av 26 palestinsk-eide hus i bydelen Sheikh Jarrah i Jerusalem. Dette skjer på bakgrunn av en årelang politikk for etnisk rensing, blant annet ved hjelp av utkastelser, riving av hus, umuliggjøring av nybygging for palestinere, samt generelt dårligere vilkår for den palestinske delen av Jerusalems befolkning. Mønsteret er det samme i alle de okkuperte områdene.

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og eksportrestriksjoner, har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. Fellesforbundets Avdeling 1, Oslo – Akershus krever at blokaden av Gaza oppheves. Gazas grenser må̊ åpnes for humanitær hjelp, personer og handel.

Norge må anerkjenne Palestina som egen stat. Det må arbeides for at det internasjonalt føres en politikk som ender i at FN åpner for fullt palestinsk medlemskap. Så lenge okkupasjonen fortsetter og bosettingene opprettholdes og utvides, må vi oppfordre internasjonalt til større og mer målretta boikott av handel og industrisamarbeid med Israel.